Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Ta hand om din häck under sommaren

Du som är fastighetsägare kan förbättra trafiksäkerheten genom att klippa din häck. En oklippt häck ger dålig sikt och kan leda till olyckor. Det finns gränser för hur hög en häck får vara vid korsningar och utfarter.

Häckar och andra växtligheter växer snabbt under sommaren. Det är fastighetsägaren som ska hålla efter sin häck så att sikten för trafiken inte hindras. När du håller ordning på växtligheten längs gatan bidrar du till ökad trafiksäkerhet och det ser prydligt ut. En häck som är klippt enligt reglerna gör det lätt att se om det kommer bilister, cyklister eller fotgängare runt nästa hörn eller om någon kommer ut från en garageuppfart.

Så hög får häcken vara

Växtligheten inom den så kallade sikttriangeln ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplanet. Sikttriangeln sträcker sig 10 meter längs gatan kring vägkorsningar. Om du har en trottoar precis utanför tomten, räknas den in i de 10 metrarna.

Vid utfarter och garageuppfarter räknas 2,5 meter som sikttriangeln, där växtligheten inte ska vara högre än 80 cm.

Läs mer om hur vad som är att tänka på kring häckar i broschyren Ditt ansvar som fastighetsägarePDF.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-07-20 16.06