Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Renovering av Almbron

Gång- och cykelbron strax norr om Lindome station renoveras. Bron har begränsad framkomlighet till och med mitten av mars. Gående och cyklister kan passera och använda bron.

Mölndals stad renoverar gång- och cykelbron över järnvägen strax norr om Lindome station.

Det här gör vi

  • Renovering av räcken
  • Nytt klotterskydd
  • byte av trappor
  • förbättring av grundavlopp

Så påverkas trafikanter

Bron är öppen för cyklister och gående under hela arbetstiden. En sida av bron stängs av i taget, vilket gör att gång- och cykelytan blir smalare. Då bron endast är för gående och cyklister påverkas inte övrig trafik.

Fordonstrafiken på Gamla riksvägen och Sagbäcksvägen under bron kommer endast påverkas i mindre utsträckning.

Tidplan

Arbetet ska vara klart i vecka 11, 2017.

Entreprenör är ABTK.

Kontakt

Mats Henriksén
Gatuingenjör
031-315 15 44
mats.henriksen@molndal.se

Thorbjörn Pantzar
Ansvarig entreprenör
ABTK
0708-59 67 80

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-02-09 09.32