Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Avstängd del av Mölndals Bro

Med anledning av arbetet med Mölndals innerstad leds trafiken om på Mölndals Bro. Den västra delen av bron, Broslättsgatan, är avstängd förutom för gående och cyklister. Omledningen pågår fram till augusti 2017.

På grund av byggnadsarbeten norr och söder om Mölndals Bro är den västra delen av bron, Broslättsgatan, mellan Storgatan och rampen, avstängd för fordonstrafik, förutom för cykel.

Det är NCC som behöver använda ytan på Broslättsgatan som avlastningszon och för fasadarbeten för byggnationen av den nya gallerian i Mölndals innerstad.

Så påverkas trafiken

Trafiken leds via Barnhemsgatan, följ hänvisningsskyltarna. Omledningen innebär ökad trafik på Barnhemsgatan och delar av Storgatan.

Cykel- och gångtrafik är tillåten på den avstängda sträckan.

Kollektivtrafiken påverkas inte.

Tidplan

Avstängningen och omledningen pågår fram till augusti 2017.

Mölndals innerstad

Mer information om Mölndals innerstad finns på molndalsinnerstad.se

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-02-20 10.24