Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Ny gång- och cykelväg på Ekåsvägen

Mölndals stad ska bygga ny gång- och cykelväg på Ekåsvägen. Syftet är att förbättra tillgängligheten och öka säkerheten för gående och cyklister i området.

Så påverkas trafiken

Under byggtiden kommer trafiken på Ekåsvägen att påverkas.

Trafik till koloniområdet kommer under delar av byggtiden anvisas till en tillfällig väg.

Vi ber boende på Heljereds byväg att använda gång- och cykelvägen på Heljeredsvägen under tiden arbeten pågår.

Visa hänsyn till och följ anvisningar på plats.

Tidplan och entreprenör

Arbetet påbörjas under vecka 4 och ska vara klart i mitten av maj 2017.

Entreprenör är Göteborgs mark och betong entreprenad. Kontaktperson är Tord Karlsson, 070-814 61 92.

Kontakt

Jonas Jehander
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 15
jonas.jehander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-01-31 08.35