Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Gunnebogatan, gång- och cykelväg

På Gunnebogatan bygger vi gång- och cykelväg. Det innebär begränsad framkomlighet. Arbetet pågår till mitten av april 2017.

Från Enerbacksgatan till Västra Liden bygger Mölndals stad sista etappen av gång- och cykelvägen längs Gunnebogatan.

Så påverkas trafiken

Förbi arbetsområdet kommer ett körfält att vara öppet och trafiken kommer att regleras med skyttelsignaler. Räkna med köer och längre restid.

Välj alternativa vägar när det är möjligt. Minska köerna genom att cykla, åka kollektivt eller samåka.

Tidplan

Arbetet är försenat på grund av att även vattenledningar behövde bytas ut. Vi beräknar vara klara med arbetet i mitten av april. 

Entreprenör

Mark & Energibyggarna AB.

Kontakt

Kenth Berntsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 31
kenth.berntsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-04-05 08.37