Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Kakelösagatan, beläggningsarbete

Någon gång under perioden april till maj startar arbetet med asfaltering och justering av kantstenar på Kakelösagatan.

Någon gång under perioden april till maj startar arbetet med asfaltering och justering av kantstenar på Kakelösagatan.

När arbetet är igång pågår det i cirka 10 dagar. Räkna med försämrad framkomlighet under dessa dagar.

Skanska är entreprenör på uppdrag av Mölndals stad.

Kontakt

Mikael Eliasson
Enhetschef Bygg och anläggning
Tekniska förvaltningen
031-315 14 88
mikael.eliasson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-05-02 15.05