Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Tulebo Strandväg, VA-arbete

Nya ledningar för dricksvatten och spillvatten läggs på Tulebo Strandväg sträckan mellan Svartmossevägen och Tulebovägen. Arbetet pågår till mitten av augusti 2017.

De nya ledningarna för dricksvatten och spillvatten gör att fastigheterna i Tulebo höjd kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet under 2017. Arbetet ingår i kommunens strategi för vatten och avlopp i omvandlingsområden.

Tidplan

Arbetet startade under vecka 4 i höjd med nummer 127 på Tulebo Strandväg och fortsätter i norrgående riktning. Vi räknar med att vara klara i mitten av augusti 2017.

Trafiken

Till och med vecka 19 räknar vi med att trafiken kan flyta på utan större störningar på Tulebo Strandväg i norrgående riktning. Boende på Tulebo Strandväg 127, 129, 131 och 139 får löpande information från entreprenören om utfartsväg då dessa fastigheter påverkas under pågående schaktarbete.

Under vecka 27 kommer det att grävas, ske en schakt, vid vägkorset Tulebo Strandväg 63/65. Boende norr om korset kan då köra norrut och de som bor söder får köra ut söderut.

Vecka 28 - 30 är det uppehåll i abetet och vägen är öppen för trafik. Arbetet återupptas vecka 31.

Entreprenör

Mark & Energibyggarna AB genomför det här arbetet på uppdrag av tekniska förvaltningen, Mölndals stad.

Kontakt

Martin Granhage

Arbetsledare

Mark & Energibyggarna

0738-10 15 00

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-06-21 10.36