Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Cykelväg Frimärksgatan

På Frimärksgatan, förbi Lackarebäcksskolan bygger Mölndals stad en cykelväg. Det är en del av arbetet att skapa en säkrare trafikmiljö för barnen runt skolan.

Förbi Lackarebäcksskolan breddas den befintliga gångvägen till en gång- och cykelväg.

Arbetet pågår under juli och fram till mitten av augusti 2017.

Under arbetet kommer parkeringarna vid skolan att vara avstängda och gatan kommer att smalnas av. Räkna med begränsad framkomlighet.

Kontakt/ansvarig entreprenör

NCC, Peter Wassvik 0700-88 87 68

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-06-26 08.47