Sök digitala bygglovshandlingar

Nu har du möjlighet att själv söka efter digitala bygglovshandlingar inom Mölndals stad. I nuläget är handlingar fram till år 2007 digitalt sökbara. Framöver kommer fler handlingar vara tillgängliga.

Här kan du bland annat hitta plan- och fasadritningar, situationsplaner, konstruktionsritningar eller ansökningar och beslut som hör till bygglovet. Vårt samlingsnamn för dessa handlingar är bygglovshandlingar eftersom de har inkommit vid en bygglovsansökan.

Det material du kan ta del av genom bygglovsportalen kan vara skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk(1960:729). Du kan använda materialet för privat bruk men om du vill använda det på annat sätt behöver du tillstånd från rättighetshavaren. Detta ansvarar du själv för.

Sök via karta

Du kan söka fram en adress eller fastighet i sökrutan, eller klicka på en fastighet i kartan. Du får då fram ett litet fönster med en länk till den aktuella fastighetens bygglovshandlingar fram till år 2007.

Söktips:

  • För att ladda ner/öppna/skriva ut en handling tryck på den gröna dokumentikonen till vänster om Diarieår i träfflistan
  • Om du inte hittar handlingen du söker, vänligen kontakta bygglovsarkivet@molndal.se
  • Vill du kunna söka på fler kriterier än fastighetsbeteckning och adress, gå till Avancerad sökning