Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Sök digitala bygglovsritningar

Nu har du möjlighet att själv söka efter digitala bygglovsritningar inom Mölndals stad. I nuläget är handlingar fram till år 2007 digitalt sökbara. Framöver kommer fler handlingar vara tillgängliga.

Söktips

  • Du söker genom att ange diarienummer och diarieår.
  • Du kan även söka genom att ange fastighetsbeteckning.
  • Om du inte hittar handlingen du söker, vänligen kontakta bygglovsarkivet@molndal.se

Det material du kan ta del av genom bygglovsportalen kan vara skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk(1960:729). Du kan använda materialet för privat bruk men om du vill använda det på annat sätt behöver du tillstånd från rättighetshavaren. Detta ansvarar du själv för.