Sök i diariet

Förkortningar som används i webbdiariet

 • KFN = Kultur- och fritidsnämnden
 • SAN = Social- och arbetsmarknadsnämnden
 • KS    = Kommunstyrelsen
 • SKN = Skolnämnden
 • KSU = Kommunstyrelsens serviceutskott
 • TEN = Tekniska nämnden
 • MAB= Mölndalsbostäder AB
 • UTN = Utbildningsnämnden
 • PU    = Kommunstyrelsens planeringsutskott
 • VON = Vård och omsorgsnämnden
 • REV  = Kommunens revisorer
 • ÖFN = Överförmyndarnämnden

Så söker du i diariet

Ärenden och handlingar registrerade efter den 1 september 2008 är tillgängliga i diariet, om du vill ta del av ärenden före detta datum kontaktar du respektive nämnds registrator.

Ärenden är den övergripande nivån. I varje ärende finns en eller flera handlingar. I regel samlas handlingar ihop som rör samma sak till ett ärende. Ärendet får en unik beteckning till exempel KS 310/08.

Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00

Lathund - sök ärende i diariet

 • Använd sökformuläret som du hittar längst upp på sidan.
 • Enklast är att använda knapparna Veckans händelser eller Dagens händelser. Tänk på att du då alltid får information från alla diarier.
 • Vill du göra en mer specifik fråga använder du inte Veckans händelser eller Dagens händelser utan istället knappen Sök.
 • För att enbart söka på ärenden välj Handlingssök
Pil pekar på textlänken Handlingssök

Exempel

 • Vill du se ett specifikt ärende och känner till ett ärendets diarieummer använd fältet Diarienummer exempel KS 310/08 därefter Sök
 • Du kan även söka på ett specifikt ord, till exempel Revisionsrapport eller Kikås i något av fälten Rubrik eller Innehåll därefter Sök
 • Vill du ha alla händelser från en specifik verksamhet kan du använda rullgardinen under Diarie därefter Sök
 • Glöm inte att ett ärende kan pågå under flera år och ange därför alltid tid i fälten Reg datum därefter Sök

Sökresultat

Du får upp en lista över alla händelser på det du söker. Vill du se alla händelser som finns på ett specifikt ärende, klickar du på ärende i kolumnen för Diarienummer. Här kan du också se namnet på den som handlägger ärendet. Observera att du inte kan se själva handlingen utan bara registerdata.

Alla ärenden och handlingar finns inte i webbdiariet - alla uppgifter syns inte

Varje nämnd har ett diarium som sköts av en registrator. Det diarium som syns i webbdiariet är en kopia av myndighetens diarium och vissa uppgifter är dolda, det kan vara:

 • integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter visas inte utan istället står en sekretess- eller PUL-markering.
 • personnummer
 • namn i vissa fall
 • känsliga personuppgifter
 • andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet
 • till staden anmälda synpunkter, klagomål eller felanmälningar hittar du heller inte i webbdiariet utan under länken "Jag vill lämna en synpunkt".

Alla handlingar registreras inte i diarierna utan kan vara ordnade eller registrerade på annat sätt. Exempelvis hanteras fakturor i ett eget ekonomisystem. Hittar du inte en handling i webbdiariet kan du kontakta respektive förvaltning eller kommunarkivet för besked om hur det aktuella handlingsslaget hanteras.

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-18 09.08