Lyssna direkt på kommunfullmäktige

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Information från GR - Stråksamverkan Göteborg-Borås ett samarbete mellan kommunerna i GR:s regi

Meddelanden

Revisionsrapport, Granskning av myndighetsutövning avseende
ekonomiskt bistånd

Revisionsrapport, Granskning av kontroll och hantering av stadens fordonspark

Revisionsrapport, Granskning av elevers frånvaro i grundskolan och skolpliktsbevakning

Val av ersättare (V) till kommunstyrelsen

Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i byggnadsnämnden

Befrielse från uppdrag, gode man (M) enligt fastighetsbildningslagen

Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl dotterbolag, ordinarie
bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Holding AB, ordinarie bolagsstämma
2021-2022

Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val till Förbo AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val till Grefab, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Val till Renova AB och Renova Miljö AB, ordinarie bolagsstämma 2021-2022

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen och dess följdförordningar

Tillfällig ändring av Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats i anledning av coronapandemin

Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Värdeöverföring från Förbo AB 2020

Arvodering av folkhälsorådet

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023

Nämndernas verksamhetsplaner 2021-2023

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad