Lyssna direkt på kommunfullmäktige

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Presentation av LUPP 2021

Meddelanden

Befrielse från uppdrag, ersättare (C) i miljönämnden

Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i kommunfullmäktige

Befrielse från uppdrag, styrelseledamot (S) i Mölndalsbostäder AB inkl dotterbolaget Faren Fastighets AB

Befrielse från uppdrag, styrelseledamot (S) i Förbo

Bostadsförsörjningsprogram 2021

Fastställande av avgift för insats Trygg hemgång

Svar på motion (S) om att öka rörligheten i Mölndals stad

Svar på motion (V) om menssäkrade toaletter

Sammanträdesordning 2022

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad