Lyssna direkt på kommunfullmäktige

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 för Mölndals stad

Revisionsrapport, Granskning av krisberedskap samt äldreomsorg under Covid-19

Revisionsrapport, Granskning av VA-verksamheten i Mölndal

Revisionsberättelse 2020 för Mölndals stad

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess utskott 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden 2020

Prövning av ansvarsfrihet för krisledningsnämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för miljönämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för servicenämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för skolnämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för social- och arbetsmarknadsnämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2020

Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för vård- och omsorgsnämnden 2020

Redovisning av verksamhetsberättelse och prövning av ansvarsfrihet för nämnden för överförmyndare i samverkan 2020

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Insjöriket 2020

Tillägg till medfinansieringsavtal 60-2016 - åtgärder i anslutning till Kålleredsmotet

Val av gode man (M) enligt fastighetsbildningslagen

Val av nämndeman (MP) till Göteborgs tingsrätt 2020-2023

Val av ersättare (SD) till social- och arbetsmarknadsnämnden

Val av ledamot (C) till kultur- och fritidsnämnden

Befrielse från uppdrag, ledamot (L) i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner 2021

Redovisning/återrapportering av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till styrelse och nämnder

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad