Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 20 november 2019

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Val av nämndeman (M) till Göteborgs tingsrätt 2020-2023

Befrielse från uppdrag, ledamot (S) i kommunfullmäktige

Befrielse från uppdrag, ledamot (S) i kommunfullmäktige

Ändring av avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner

Revidering av bolagsordningar för delägda kommunala bolag

Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente avseende tobak och liknande produkter

Justeringen av taxa för byggnadsnämndens och plan- och exploateringsutskottets verksamheter

Justering av deltagaravgifter på kulturskolan

BID Kållered - ansökan om medel

Borgenslimit för Mölndalsbostäder AB

Kommunfullmäktiges mål 2020

Budget 2020 för Mölndals stads valda revisorer

Budget 2020 samt plan 2021-2022 för Mölndals stad

Investerings- och exploateringsbudget för 2020, samt plan för 2021-2022 för Mölndals stad

Godkännande av exploateringsavtal 82-2019 avseende detaljplan för Delbanco 1 m.fl. i Mölndal

Antagande av detaljplan för Delbanco 1 m.fl. i Mölndal

Svar på motion (V) om särskilt stöd för elever i Mölndal stads grundskolor

Svar på motion (S) om fria resor till daglig verksamhet

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-13 14.40