Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 16 maj 2018

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Information om Zambiaprojektet

Meddelanden

Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i kultur- och fritidsnämnden

Kompletteringsval av ledamot (MP) i kultur- och fritidsnämnden

Kompletteringsval av ledamot (MP) i valnämnden

Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (SD) i skolnämnden

Borgen för MölnDala Fastighets AB

Policy för hantering av personuppgifter

Svar på motion (SD) om simundervisning

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-09 11.11