Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2018

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019

Nya reglementen för kommunstyrelsen och servicenämnden

Förslag till arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019 - 2022

Kompletteringar av bilaga 5 och bilaga 7 i arvodesbestämmelserna

Avsiktsförklaring avseende stadens närvaro i industrikärnan Forsåker

Aktieägaravtal mellan Gryaab AB och Bollebygds kommun samt fastställande av ny bolagsordning

Godkännande av exploateringsavtal 16-2018, detaljplan för Kängurun 20 m.fl., Göteborgsvägen,Mölndal

Antagande av detaljplan för Kängurun 20 m.fl., Göteborgsvägen, Mölndal

Antagande av detaljplan för Färgaren 34 och 35 (numera Färgaren 31), Alfhöjdsgatan, Mölndal

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2019

Nämndernas utgiftstak 2019

Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan 2020-2021

Kommunal utdebitering 2019

Ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2017

Policy för säkerhet och krisberedskap

Svar på motion (M) om införande av lärarassistenter i grundskolan i Mölndal

Åtgärdsprogram för vattenkvalitén inom Stensjöns vattenområden

Köp av temporär bassäng


 

 

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-15 14.03