Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 11 december 2019

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Redovisning av kommunfullmäktiges avslutade mål

Meddelanden

Val av nämndeman (M) i Göteborgs tingsrätt 2020-2023

Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige

Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i byggnadsnämnden

Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i servicenämnden

Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i kultur- och fritidsnämnden

Befrielse från uppdrag, ledamot (MP) i tekniska nämnden

KF-målens koppling till Agenda 2030

Barn- och ungkulturplan 2019-2023

Upphävande av plan för central krisledning i Mölndals stad

Strategi för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Mölndals stad

Förslag till utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp

Förslag till revidering av brukningsavgift för Mölndals stads taxa för vatten och avloppstjänster

Taxa för Räddningstjänsten för LSO-tillsyn och LBE-tillstånd 2020 - förlängning av tidigare beslut

Införande av taxa med anledning av nya regler för ägar- och ledningsprövning av fristående verksamheter

Justering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Svar på motion (SD) om att lägga ner stadens hyrcykelsystem

Svar på motion (V) om pendelparkeringar

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-04 15.11