Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 19 september 2018

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Val av nämndeman (M) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av valperioden 2016-2019

Godkännande av avtal gällande MölnDala Fastighets ABs förvärv av mark från Frälsningsarmén

Beslut om förändringar i investeringsprojektet Åbyalléns förskola

Revidering av förbundsordning och antagande av reglemente för Räddningstjänsten Storgöteborg

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL i Mölndals stad

Godkännande av genomförandeavtal med Mölndalsbostäder AB för Kållered centrum, avtal 12-2018

Godkännande av exploateringsavtal med Akelius för Kållered centrum, avtal 13-2018

Godkännande av exploateringsavtal med Skandia för Kållered centrum, avtal 14-2018

Godkännande av exploateringsavtal med Husvärden för Kållered centrum, avtal 15-2018

Antagande av detaljplan för Kållered centrum

Svar på motion (M, L, C) om ett alternativ till kvarboende och särskilt boende

Mölndals stads ekonomirapport för juli månad 2018 och förslag om avsteg från krav på åtgärder med anledning av prognostiserade underskott

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019
 

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-13 15.32