Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 20 februari 2019

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Presentation av tekniska förvaltningen

Revisionsrapport; Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Förslag till ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

Överenskommelse om intrångsersättning avseende upplåtelse av mark för bildande av naturreservatet Hårsjön-Rambo mosse, avtal 41-2018

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan Stadsdelen Pedagogen Park, avtal 46-2018

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering, Växthuset 1 m.fl., Stadsdelen Pedagogen Park, avtal 55-2018

Antagande av detaljplan för Stadsdelen Pedagogen Park

Antagande av detaljplan för Vinbäret 21, Södermalmsgatan i Mölndal

Svar på motion (L) om att införa central rättning av nationella prov

Val av ledamot (M) i valberedningen
Befrielse från uppdrag, ersättare (L) i byggnadsnämnden
Befrielse från uppdrag, ersättare (L) i servicenämnden
Befrielse från uppdrag, ersättare (L) i kommunfullmäktige

Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av tjänsteperioden 2016-2019
Val av nämndeman (M) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av tjänsteperioden 2016-2019
Val av nämndeman (M) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av tjänsteperioden 2016-2019

Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2019- 2020
Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Holding AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val till Renova AB och Renova Miljö AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020
Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2019-2020

Stadsledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019-2021
Plan- och exploateringsutskottets verksamhetsplan 2019-2021
Nämndernas verksamhetsplaner 2019-2021


Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-14 15.48