Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2020

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Avveckling av internationell policy för Mölndals stad samt avslutande av vänortsförbindelser

Nytt badhus Åby Arenastad

Biståndsbedömt trygghetsboende

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för direktionen för Tolkförmedling Väst 2019

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Reviderade föreskrifter gaturenhållning

Redovisning av partistöd 2019 samt beslut om partistöd 2021

Svar på motion (S) om omläggning för stadens inköp av kött till offentliga måltider

Godkännande av exploateringsavtal 19-2020 angående detaljplan för Långåker 1:2, Långåkersvägen i Kållered

Antagande av detaljplan för Långåker 1:2, Långåkersvägen i Kållered

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-10 15.24