Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 21 februari 2018

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare. Justering sker onsdagen den 28 februari 2018.

Meddelanden 

Antagande av reglemente och godkännande av avtal för gemensam överförmyndar-nämnd med Härryda, Kungsbacka och Partille kommuner  

Förslag till ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende köldmedier 

Antagande av ändring av detaljplan för Färgaren 33, 34 och 35, AlfhöjdsgatanMölndal 

Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i byggnadsnämnden 

Val av nämndeman (L) i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2016-2019 

Befrielse från uppdrag, ersättare (L) i kommunfullmäktige 

Befrielse från uppdrag, ersättare (SD) i kommunfullmäktige 

Befrielse från uppdrag, ledamot (V) i kommunfullmäktige 

Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Holding AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val till Renova AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019 

Stadsledningsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 

Planeringsutskottets verksamhetsplan 2018-2020 

Serviceförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 

Nämndernas verksamhetsplaner 2018-2020 

Svar på motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy - bordlagt 

Svar på motion (M) om att Mölndals stad årligen ska uppmärksamma vardagshjältar 

Svar på motion (L) om att kartlägga och förebygga hedersrelaterat förtryck - återremiss 

Svar på motion (L) om minnesmärke Kvarnbyskolan som sjukhem 

Svar på motion (SD) om att återinföra obsklasser i skolan    

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-15 13.54