Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i byggnadsnämnden

Godkännande av exploateringsavtal 34-2019 angående detaljplan för Tingshuset 13 m.fl.

Godkännande av medfinansieringsavtal 43-2019 med Trafikverket angående detaljplan för Tingshuset 13 m.fl.

Antagande av detaljplan för Tingshuset 13 m.fl., Kråketorpsgatan 12 i Mölndal

Taxa för miljönämndens handläggning och kontroll av receptfria läkemedel

Ändring av startdatum för ny taxa inom vård och omsorg

Tolkförmedling Västs årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges mål 2020

Nämndernas utgiftstak 2020

Kommunal utdebitering 2020

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-12 16.17