Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2020

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Val av nämndeman (M) till Göteborgs tingsrätt 2020-2023
Val av nämndeman (L) till Göteborgs tingsrätt 2020-2023
Val av ledamot (M) till byggnadsnämnden
Val av ledamot (M) till servicenämnden
Val av ersättare (M) till kultur- och fritidsnämnden
Val av ersättare (M) till tekniska nämnden
Val av ledamot (M) till kommunens revisorer
Val av ersättare (L) till servicenämnden

Befrielse från uppdrag, ersättare (MP) i kultur- och fritidsnämnden
Befrielse från uppdrag, ersättare (M) i vård- och omsorgsnämnden
Befrielse från uppdrag, ersättare (SD) i vård- och omsorgsnämnden
Befrielse från uppdrag, ledamot (SD) kommunens revisorer
Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i byggnadsnämnden
Befrielse från uppdrag, ledamot (MP) i kommunfullmäktige

Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl dotterbolag, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2020- 2021
Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Holding AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021
Val till Renova AB och Renova Miljö AB, ordinarie bolagsstämma 2020-2021

Värdeöverföring från Förbo AB
Ny avgiftstaxa för kopior m.m. av allmänna handlingar
Svar på motion (S) om införande av ungdomsfullmäktige i Mölndal
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022
Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-12 15.16