Matavfall

Allt fler hushåll sorterar ut sitt matavfall som vi hämtar och ser till att det blir till biogas och biogödsel. Du får inte lämna matavfall på en återvinningscentral eller på obemannade återvinningsstationer.

Flexibel kvinna sorterar matavfall. Matavfallskampanj 2023

Du som bor i villa eller radhus

De flesta villahushåll har valt att sortera ut sitt matavfall och annat kommunalt avfall i flerfackskärl. En del har egen kompost. Du som bor i villa eller radhus kan sortera ut ditt matavfall och annat kommunalt avfall i flerfackskärl eller i miljörum. När du sorterar ut matavfallet minskar ditt brännbara restavfall och du gör en viktig insats för miljön.

Du som bor i hyreshus

Allt fler fastighetsägare har kärl för matavfall i miljöhusen. Det är viktigt att du som boende lämnar matavfall och förpackningar i rätt kärl. Du hittar matavfallspåsar i en behållare i närheten av ditt miljöhus, om inte fråga din hyresvärd var du hittar fler påsar.

Du som tillhör en samfällighet eller bostadsrättsförening

Samfälligheter och bostadsrättsföreningar bestämmer gemensamt vilken avfallshantering ni vill ha. Välj mellan att lämna matavfall till biogasproduktion eller kompostera.

Har ni i föreningen miljörum eller liknande ska det finnas en plats där det finns fler matavfallspåsar, kontrollera med din förening.

Slut på matavfallspåsar?

Du som har egna flerfackskärl kan klämma fast en tom matavfallspåse i locket på kärl 1 på tömningsdagen. Du får en ny bunt vanligtvis med en gång. Skulle det inte bli så ber vi dig kontakta oss via kontaktcenter.

  • Du som bor i lägenhet får påsar av din fastighetsägare (hyresvärd eller bostadsrättsförening), oftast finns det i miljörummet.
  • Du som är hyresvärd eller styrelse för en brf: Om ni behöver mer påsar hör av er till oss, oftast fyller vår personal på när de tömmer kärlen.

Det händer med matavfallet

Matavfallet vi samlar in transporteras till en rötningsanläggning och används för att framställa biogas. Efter biogasprocessen bildas en restprodukt som kallas rötrest. Den fungerar som ett utmärkt gödselmedel och ersätter handelsgödsel.

Endast papperspåsar är tillåtna i matavfallet

Tänk på att vi inte tillåter andra påsar än de bruna papperspåsarna som ingår i ditt abonnemang. Inte heller de nedbrytbara och komposterbara påsarna som finns i matbutiker, så kallade bioplastpåsar. Dessa innehåller upp till 50 procent fossila plaster och bryts inte ner i biogasanläggningen.

Tips för matavfallet

Vi har samlat några tips på bra hantering av ditt matavfall. 

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad