Komet föräldraskapskurs

Består tiden tillsammans med ditt barn mest av konflikter? Då kan Komet vara något för dig. Det är en kurs i föräldraskap som finns i några olika versioner. Komet-kurserna ges regelbundet.

Inom Komet-konceptet finns det fem viktiga principer, däribland "härmningsprincipen".

Aktuella kurser och intresseanmälan

Vårens kurser är fullbokade. Information om kurser hösten 2023 kommer efter sommaren att publiceras längre ner på den här sidan.

Vad är Komet?

Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Komet riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med ditt barn.

Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan förälder och barn kan stärkas. 

Grundprincipen i programmet är att först bygga och stärka relationen för att på så sätt skapa förutsättningar att sedan jobba mer direkt med samarbete och konflikthantering.

Exempel på teman

Detta är några av de teman som tas upp inom ramen för Komet:

 • Tid tillsammans.
 • Positiv kommunikation.
 • Lyssna och håll kontakten.
 • Det som motiverar och fungerar.
 • Förhandla och lös problem.
 • Mindre tjat, skäll och ilska.

Fördjupande information om Komet-konceptets fem principer finns på den här sidan.

Komet – gruppträffar

Du kan delta i Komet genom att gå en kurs som består av gruppträffar tillsammans med andra föräldrar och som omfattar cirka 10 träffar om 2,5 timme per tillfälle.

Det finns två versioner utifrån barnets/barnens ålder, Komet 3-11 och Komet 12-18. Gruppen leds av utbildade gruppledare och du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

iKomet – internetbaserat och individuellt

Komet för dig med barn i åldern 3-11 år ges även i form av något som kallas för iKomet. Det är en helt internetbaserad kurs, där du själv har större inflytande över vid vilka tidpunkter du tar del av kursens innehåll.

Programmet innehåller texter och filmer och olika frågor att svara på. Om ni är två föräldrar i familjen kan ni med fördel gå igenom programmet tillsammans. Under kursens gång har du/ni dialog med en iKomet-behandlare.

I början av kursen gör ni tillsammans upp en tidplan. Programmet omfattar 7 avsnitt som tar 10 veckor att gå igenom. Varje avsnitt kräver ungefär en timme framför datorn och du väljer själv när du loggar in.

AKTUELLA KURSER

Vårens kurser är fullbokade. Information om kurser hösten 2023 kommer att publiceras här efter sommaren.

Komet 3-11

Kometkurs för dig som har barn i åldern 3-11 år.

 • Tisdagar kl 17.00-19.30, Mölndal. Start 21 februari. FULLBOKAD
 • Onsdagar kl 16.30-19.00, Mölndal. Start 22 februari. FULLBOKAD
 • Torsdagar kl 17.00-19.30, Balltorp. Start 23 februari. FULLBOKAD

iKomet

iKomet vänder sig till dig som har barn i åldern 3-11 år (finns inte för 12-18).

 • iKomet våren 2023. Start vecka 9. FULLBOKAD

Komet 12-18

Kometkurs för dig som har barn i åldern 12-18 år.

 • Nästa kurs Komet 12-18 erbjuds hösten 2023.

Kontakt

Malin Fridlund
Folkhälsosamordnare
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 10 00 kontaktcenter
malin.fridlund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad