Många vill hjälpa utsatta

Nu samordnas insatser för att nå ut till de mest utsatta som isolerats på grund av coronaviruset. Och det finns många som vill hjälpa.

Hjälp till isolerade

Förebyggande enheten på vård- och omsorgsförvaltningen samordnar nu insatser för att nå ut med hjälp till isolerade. Detta annonserades i både tidning och Facebook förra veckan.

I förebyggande enheten ingår bland annat:

  • träffpunkter för seniorer
  • volontär i Mölndal
  • fixaren
  • anhöriglots.

Samarbete med organisationer och församlingar

Många, både organisationer, företag och enskilda frivilliga har redan anmält sitt intresse för att hjälpa till. I torsdags träffades representanter från församlingarna och samhällsarbetet kultur och fritid i Mölndals stad för att diskutera former för samarbete.

Med så många frivilliga krafter och stort engagemang blev det ett väldigt konstruktivt möte. Tillsammans kom vi fram till bra former för samarbete som vi hoppas kommer till nytta för många, berättar Lotta Malm, enhetschef förebyggande enheten.

Jag behöver hjälp - vilken hjälp kan jag få?

Det beror på vad du har för behov. Kontakta oss så kan vi tillsammans komma fram till vad vi kan hjälpa dig med, säger Lotta.

Behöver du hjälp? Kontakta oss

Jag vill hjälpa - vad kan jag hjälpa till med?

Du kanske kan ringa och prata med någon som är isolerad och känner sig ensam. Eller hjälpa någon att posta ett brev. Alla insatser är välkomna, säger Lotta.

Vill du hjälpa till? Kontakta oss

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-15 09.59