25-metersbassäng med åtta banor och undervisningsbassäng.