Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ÅBYBADET

Translate

Framtida badanläggning

Under 2018 utreds frågan om framtida badanläggning i Mölndal. I juni blev upphandlingen av byggentreprenör för badanläggning klar. Under hösten påbörjas en förstudie. Det är stadens styrgrupp för framtida badanläggning som driver arbetet tillsammans med upphandlad entreprenör.

Partnering-upphandling

I juni 2018 blev det klart att det är Vestia construction group AB som blir upphandlad strategisk partner till Mölndals stad i arbetet med framtida badanläggning. Partnering innebär en entreprenad där en extern partner kommer in tidigt i planeringen och är med både i förstudie och projekteringen, till skillnad från en traditionell entreprenad.

Inriktningsbeslut

Den fortsatta planeringen ska utgå ifrån en kapacitetsökning och tillgodose de prioriterade behoven för simskola, simträning och motionssim. Det inriktningsbeslutet fattade Mölndals stads styrgrupp för framtida badanläggning våren 2017.

En ny 25-metersbassäng

Kapacitetsökningen ska motsvara en ny 25-metersbassäng och eventuellt också en ny undervisningsbassäng. För att klara fler besökare behöver det även finnas fler omklädningsrum och duschar.

Processen fortsätter

Att Vestia nu kliver in som strategisk partner är ett viktigt steg i planeringen av Mölndals framtida badanläggning. Det är ett omfattande arbete att utreda en så stor investering som startar med att bygga en tillfällig 25-metersbassäng.

Bakgrund

En styrgrupp för framtida badanläggning tillsattes hösten 2016. Styrgruppens ansvarar för att ta fram beslutsunderlag i frågan om framtida badanläggning till stadens budgetarbete. Styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och fritidsnämndens presidium. Till gruppen hör också en handfull föredragande tjänstemän, däribland kultur- och fritidschefen.

Styrgruppens medlemmar

 • Marie Östh Karlsson, ordförande kommunstyrelsen (S)
 • Hans Bergfelt, vice ordförande kommunstyrelsen (M)
 • Stefan Gustafsson, kommunalråd (S)
 • Ulrika Frick, kommunalråd (MP)
 • Marcus Claesson, kommunalråd (L)
 • Pernilla Övermark, ordförande kultur- och fritidsnämnden (S)
 • Ingvar Paulsson, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden (M)

Föredragande tjänstemän

 • Håkan Ahlström, stadsdirektör
 • Annika Stedner, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
 • Thea Welin, projektchef, fastighetsavdelningen
 • Mats Nygaard, avdelningschef förening och idrott
 • Johan Bjerklund, enhetschef för Åbybadet

Åbybadets historik och framtid

Åbybadet byggdes år 1976 och badanläggningen är till åren kommen. Sommaren 2015 genomfördes en större reparation för att säkerställa driften i fem år till. Den 11 april 2018 stängdes 50-metersbassängen akut. Den kommer att vara fortsatt stängd. En provisorisk 25-metersbassäng öppnar i slutet av oktober. En tillfällig 25-metersbassäng i nära anslutning till Åbybadet ska stå klar under 2019. Den ska vara i drift tills dess en framtida badanläggning kan öppna i Mölndal. Läs mer om det här.

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-09-26 10.49

7

bassänger

34°C

i varmvattenbassängen

141 m

rutschkanor

38°C

i bubbelpoolerna

25 m

motionssim