Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LILLA ÅBYBADET

Framtida badanläggning

I början av 2020 stänger Åbybadet och byggnaden kommer rivas. På samma plats planerar Mölndals stad att bygga en ny badanläggning.

Inriktningsbeslut

Planeringen för en framtida badanläggning i Mölndal ska utgå ifrån en kapacitetsökning och tillgodose de prioriterade behoven för simskola, simträning och motionssim. Det inriktningsbeslutet fattade Mölndals stads styrgrupp för framtida badanläggning under 2017.

Kapacitetsökningen ska motsvara en ny 25-metersbassäng och eventuellt också en ny undervisningsbassäng. För att klara fler besökare behöver det även finnas fler omklädningsrum och duschar.

Processen fortsätter

Under 2018 har Mölndals stad tillsammans med den upphandlade entreprenören Vestia construction group AB tagit fram ett underlag baserat på inriktningsbeslutet. Underlaget presenterar fyra alternativ till ny badanläggning. Under 2019 väntar politiska beslut om vilket alternativ som Mölndals stad ska jobba vidare med.

Åbybadets historik och framtid

Åbybadet byggdes år 1976 och badanläggningen är till åren kommen. Sommaren 2015 genomfördes en större reparation för att säkerställa driften i fem år till. En styrgrupp för framtida badanläggning tillsattes hösten 2016. Styrgruppens ansvarade för att ta fram beslutsunderlag i frågan om framtida badanläggning till stadens budgetarbete. Den 11 april 2018 stängdes 50-metersbassängen akut. Den kommer att vara fortsatt stängd. En provisorisk 25-metersbassäng på Åbybadet öppnade hösten 2018. En tillfällig 25-metersbassäng i nära anslutning till Åbybadet ska stå klar i slutet av 2019. Den ska vara i drift tills dess en framtida badanläggning kan öppna i Mölndal.

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-25 12.20

Nyhetsarkiv

2

bassänger

28°C

i vattnet

25 m

motionssim