Rivning av Åbybadet och ett nytt badhus

I början av 2020 stängde Åbybadet och byggnaden beräknas vara riven i sommar. På samma plats planerar Mölndals stad att bygga en ny badanläggning.

Rivning av Åbybadet

Rivningen startade i början av april med sanering av fastigheten, följt av lättrivning där material så som metall, gips och plastmattor plockades ned och sorterades. I maj startade tungrivningen med grävmaskiner som slår sönder tak, betongväggar och betongbjälklag. Åbybadet beräknas vara rivet i sommar.

Vägen till ett nytt badhus i Mölndal

Planeringen för en framtida badanläggning i Mölndal ska utgå ifrån en kapacitetsökning och tillgodose de prioriterade behoven för simskola, simträning och motionssim. Det inriktningsbeslutet fattade Mölndals stads styrgrupp för framtida badanläggning under 2017. Kapacitetsökningen ska motsvara en ny 25-metersbassäng och eventuellt också en ny undervisningsbassäng. För att klara fler besökare behöver det även finnas fler omklädningsrum och duschar.

Under 2018 har Mölndals stad tillsammans med den upphandlade entreprenören Vestia Construction group AB tagit fram ett underlag baserat på inriktningsbeslutet. Underlaget presenterar fyra alternativ till ny badanläggning. Under 2019 väntar politiska beslut om vilket alternativ som Mölndals stad ska jobba vidare med. Under 2020 tas beslut om en riktkostnadskalkyl och badhusets planerade byggstart är under hösten 2020.

Utsidan av det nya badhuset i Mölndal
Layout över det nya badhuset i Mölndal

Kontakt

Ludwig Nöjd
Projektledare
Fastighetsavdelningen
0707-25 81 17
ludwig.nojd@molndal.se

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-17 10.10

Nyhetsarkiv