Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ÅBYBADET

Translate

Framtida badanläggning

Under 2018 utreds frågan om framtida badanläggning i Mölndal. I februari fattade kommunstyrelsen beslut om att inleda en upphandling med sikte på att starta en förstudie till hösten.

Stadens styrgrupp för framtida badanläggning har beslutat om både form och inriktning för den fortsatta planeringen.

Inriktningsbeslut

Som ett första steg i processen fattade Mölndals stads styrgrupp för framtida badanläggning i april 2017 beslut om inriktning för det fortsatta arbetet med en förstudie. Den fortsatta planeringen ska utgå ifrån en kapacitetsökning och tillgodose de prioriterade behoven för simskola, simträning och motionssim.

En ny 25-metersbassäng

Kapacitetsökningen ska motsvara en ny 25-metersbassäng och eventuellt också en ny undervisningsbassäng. För att klara fler besökare behöver det även finnas fler omklädningsrum och duschar.

Partnering-upphandling

Formen för den fortsatta planeringen blir en partnering-upphandling, beslutade stadens styrgrupp i juni. Partnering innebär till skillnad från en traditionell upphandling en entreprenad där en extern partner kommer in redan tidigt i planeringen och är med både i förstudie och förprojektering. Modellen används främst i stora komplexa projekt som genomförs i samverkan mellan beställare och entreprenör. Under hösten 2018 är förhoppningen att e nförstudie kan inledas.  

Processen fortsätter

Inriktningsbelsut och form för upphandling är ett viktiga steg i planeringen av Mölndals framtida badanläggning. Det är ett omfattande arbete att utreda en så stor investering och nu fortsätter planeringen.

Bakgrund

En styrgrupp för framtida badanläggning tillsattes hösten 2016. Styrgruppens uppdrag är att ansvara för att det lämnas över ett utförligt beslutsunderlag i frågan om framtida badanläggning inför stadens budgetarbete hösten 2017. Styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och fritidsnämndens presidium. Till gruppen hör också en handfull föredragande tjänstemän, däribland kultur- och fritidschefen.

Styrgruppens medlemmar

 • Marie Östh Karlsson, ordförande kommunstyrelsen (S)
 • Hans Bergfelt, vice ordförande kommunstyrelsen (M)
 • Stefan Gustafsson, kommunalråd (S)
 • Ulrika Frick, kommunalråd (MP)
 • Marcus Claesson, kommunalråd (L)
 • Karin Vedlin, ordförande kultur- och fritidsnämnden (S)
 • Ingvar Paulsson, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden (M)
 • Anders Karlsson, ledamot kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott (KD)

Föredragande tjänstemän

 • Håkan Ahlström, stadsdirektör
 • Annika Stedner, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
 • Thea Welin, projektledare lokalförsörjning
 • Mats Nygaard, avdelningschef förening och idrott
 • Johan Bjerklund, enhetschef för Åbybadet

Åbybadets historik

Åbybadet byggdes år 1976 och badanläggningen är till åren kommen. Sommaren 2015 genomfördes en större reparation för att säkerställa driften i fem år till. Samtidigt pågår alltså ett arbete med att se över framtida badanläggning i Mölndal.

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-15 17.47

7

bassänger

34°C

i varmvattenbassängen

141 m

rutschkanor

38°C

i bubbelpoolerna

50 m

motionssim