Översikt av 25-metersbassängen med åtta banor samt den mindre undervisningsbassängen.

Åbybadet öppnar 16 juni