Vem var Eva Andén?

Andénska gymnasiet är uppkallat efter Eva Andén, Sveriges första kvinnliga advokat.

Fotograf: Erik Holmén / Bonnierarkivet / TT

Eva Andén föddes i Uppsala 1886. Hon fick studera vid läroverket, vilket inte var så vanligt för flickor vid den tiden. Redan under skoltiden var hon intresserad av samhällsfrågor och engagerade sig tidigt i rösträttsfrågan.

Eva Andén studerade juridik eftersom hon ville påverka samhället. Hon ville modernisera lagstiftningen och kämpade för att kvinnor och barn skulle få bättre villkor. 1915 startade hon sin egen advokatbyrå. Med tiden blev hon något av en kändisadvokat med klienter bland tidens uppburna yrkeskvinnor. Samtidigt hjälpte hon utan betalning fattiga kvinnor som hamnat i trångmål när det gällde t ex arv, skilsmässa eller barn födda utom äktenskapet. Eva Andén blev även förebild och mentor för kvinnliga jurister som följde i hennes fotspår.

Vi ser Eva Andén som en inspirerande förebild. Hon tog strid för viktiga frågor, drev ett framgångsrikt företag och glömde aldrig bort att hjälpa andra.

Publicerad: 2023-12-20 14.00
Senast uppdaterad: 2023-12-20 14.00
Dela sida: