Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av såväl svenska som internationella samhällsfrågor och människors olika livsvillkor.
På Andénska gymnasiet tar vi alltid med de internationella aspekterna så att du får nya perspektiv på världen.

Vi har två inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet:

Inriktning beteendevetenskap

Här fördjupar du dig i kunskap om människors tankar, känslor, beteenden och samspel. Du lär dig förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas.

Inriktning samhällsvetenskap

Utforska kunskapen om samhällsstrukturer, människors olika livsvillkor och samhällens maktbalans. Du fördjupar ditt kunnande kring krig, kris, konflikt samt demokrati och rättvisa.

Lär av världen. Lär världen.

Inom båda inriktningarna vässar du din förmåga att förstå samhällets politiska, sociala och ekonomiska sammanhang. Du får lära dig om och diskutera hur människor agerar och reagerar på individ-, grupp- och samhällsnivå och hur detta påverkar samhällsutvecklingen.

En viktig del av utbildningen är att förstå kommunikationens möjligheter och vilken roll samt påverkan som journalistik och reklam har. Du får en fördjupad kompetens i att kunna granska och värdera olika källor. Du tränar dig på att uttrycka dina egna åsikter i tal och skrift.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bra grund för vidare studier och du kan bli till exempel:

 • Psykolog
 • Kurator
 • Socionom
 • Personalvetare
 • Lärare
 • Polis
 • Journalist
 • Samhällsvetare
 • Officer
 • Jurist
 • Kommunikatör
 • Webbredaktör
 • Utrikeskorrespondent
Publicerad: 2024-05-23 09.17
Senast uppdaterad: 2024-07-05 16.21
Dela sida: