Lär. Väx. Lyckas.

På Andénska gymnasiet pratar vi om att lära, växa och lyckas. Men vad menar vi egentligen med det?

LÄR

Det kanske låter som en klyscha att lärande är nyckeln till framgång. Men det är faktiskt sant. Eftersom vi aldrig är fullärda kommer du behöva ta till dig ny kunskap såväl genom arbetslivet som i livet i stort. På Andénska gymnasiet vill vi inte bara att du ska få nya insikter under din tid hos oss - utan också få de bästa möjliga förutsättningarna för att ta till dig ny kunskap i framtiden.

Det är förstås svårt att förutse vilken kompetens arbetsmarknaden kommer efterfråga om 5, 10 eller 20 år. Men genom att vara allmänbildad och hänga med i vad som händer världen kan du se till att alltid ligga i framkant.

På Andénska gymnasiet får du bästa möjliga förutsättningar för såväl kortsiktigt som livslångt lärande. Vi anställer bara skickliga och engagerade lärare som håller väl förberedda lektioner. Dessutom kopplar vi teorin till praktik genom projektveckor och samarbete med arbetslivet. Det gör att du enklare kommer kunna tillämpa dina kunskaper i praktiken och få en bild av vilka förmågor som blir avgörande i framtiden.

VÄX

Det är också viktigt att växa som människa. Vi vill inte bara att du ska bli en kunnig och skicklig yrkesperson utan också vara en människa som känner dig själv, tycker om dig själv, vågar stå för din åsikt, vill förstå andra, är vänlig och som har egna mål och drömmar. Det här är förstås en resa som är väldigt personlig och ser olika ut beroende på vem man är. Men till stor del börjar den här resan under gymnasietiden då du faktiskt går från att vara ett barn till en ung vuxen.

Vi tror på dig och vill stödja dig att nå dina mål. Vi kan hjälpa dig genom att träna dig i att kommunicera, samarbeta och diskutera viktiga frågor. På Andénska gymnasiet tycker vi att det är viktigt att vi uppmuntrar varandra. Att vara nyfikna, tänka nytt, vilja förstå och utvecklas.

LYCKAS

Du vill säkert lyckas, men att lyckas kan betyda många saker. Många vill skapa sig en karriär och därigenom få en ekonomisk trygghet som gör det möjligt för dig att bygga det liv som du vill ha. Många vill också känna tillfredsställelsen av att ha ett intressant arbete där de utvecklas. Andra vill ha inflytande i vårt samhälle och se till att världen går i rätt riktning. En del vill ha en skön balans mellan arbete och fritid. Du behöver fundera på vad det innebär för dig att lyckas – idag och i morgon. Vi tror på dig och dina drömmar.

Publicerad: 2024-05-23 09.35
Senast uppdaterad: 2024-05-23 10.09
Dela sida: