Samarbeten

Det är viktigt att du under sin gymnasietid får träffa yrkespersoner och representanter från olika organisationer. Det gör att du får motivation att utvecklas och en tydligare bild av ditt framtida arbetsliv.

Elever promenerar tillsammans på en gata i innerstan, medan de pratar och skrattar.

Samarbete med arbetslivet

Vi vill skapa en tydlig koppling mellan dina studier och din framtida karriär. Våra program präglas därför av ett nära samarbete med arbetslivet.

En elev sitter och pratar med en mentor från arbetslivet vid ett bord.

Mentor från arbetslivet

Under det tredje året på Andénska gymnasiet erbjuds du en mentor från arbetslivet utifrån dina intressen och karriärplaner.

En elev räcker upp handen för att svara på en fråga under en lektion.

Advisory Board

På Andénska gymnasiet har vi instiftat en Advisory Board. Alltså en rådgivande grupp av experter och ledare som ger stöd åt skolan.