Samarbete med arbetslivet

Vi vill skapa en tydlig koppling mellan dina studier och din framtida karriär. Våra program präglas därför av ett nära samarbete med arbetslivet. Här får du träffa olika yrkespersoner från en rad olika branscher. Såväl i den vanliga undervisningen men också genom gästföreläsningar och studiebesök.

Lär dig av verklighetens utmaningar

Genom kontakter med arbetslivet får du en bättre förståelse för hur dina studier hänger ihop med olika framtida yrken. Det blir enklare att se hur du kommer kunna tillämpa dina kunskaper i praktiken och vilka förmågor som blir avgörande i framtiden. Allt för att skapa extra lust och motivation.

Vi har till exempel samarbeten med:

  • Internationella företag
  • Myndigheter
  • Intresseorganisationer för handel
  • Internationella hjälporganisationer
  • Högskolor

Du kommer också att arbeta med skarpa case från arbetslivet under projektveckorna. Att arbeta med riktiga utmaningar gör uppdragen mer spännande och meningsfulla. Genom att interagera lärandet med fall från verkligheten, så säkerställer vi att studierna är så relevanta som möjlighet för dig som elev.

Publicerad: 2024-05-23 09.24
Senast uppdaterad: 2024-05-23 09.25
Dela sida: