EU-besök på Campus Mölndals GRvux

GRvux har haft besök av deltagare i ett EU-projekt som arbetar med att få ut nyanlända på arbetsmarknaden.

Just nu är det kick-off i Göteborg för ett stort EU-projekt som Mölndal stad är partner i, cirka 40 deltagare från olika länder är här. Projektet heter "FIER - Fast-Track Integration in European Regions" och syftar till att finna metoder/arbetssätt att få nyanlända fortare ut på arbetsmarknaden.  Campus Mölndal anordnade ett studiebesök för deltagarna och presenterade skolan och våra vårdlärare presenterade utbildningen Vård- och omsorg med språkstöd. En elev var närvarande och svarade på deltagarnas frågor. Fredric Alvstrand från GR berättade mer om yrkesvuxutbildningar med språkstöd. Många länder är intresserade av denna modell där man blandar svenskundervisning med yrkesämnen.

Foto föreställer från vänster eleven Samira, vårdlärarna Louise och Charlotte.

Dela på:

Senast uppdaterad