En utbildning perfekt matchad efter branschens behov

Moln- och virtualiseringsspecialist på Campus Mölndal, en yrkeshögskoleutbildning med både bredd och spetskunskap inom IT-infrastruktur, moln och virtualisering. Lär dig bygga kostnadseffektiva IT-lösningar som företagen behöver. Bli attraktiv på arbetsmarknaden med den rätta kunskapen. En utbildning för dig som vill jobba i en framtidsbransch med karriärmöjligheter och chans att avancera sig inom yrket.

Utbildning med lärare från näringslivet

Henrik Toft är en av lärarna på Campus Mölndals yrkeshögskoleutbildning Moln- och virtualiseringsspecialist med första start hösten 2018. Med eget bolag har Henrik har jobbat professionellt i IT-branschen i 15 år, men han har hela 20 års erfarenhet av branschen.

Jag började konsulta i IT-branschen redan när jag var 13-14 år gammal och startade eget företag när jag var 18 år.

Idag jobbar Henrik med fokus på konsulting, infrastruktur och säkerhet i stort. Han är även MCSA, MCSE och MCT-certifierad, Microsoft Certified Trainer, vilket innebär att Henrik är certifierad att utbilda andra inom de olika teknologier han själv använder och som är nödvändiga kunskaper i branschen. Företaget Henrik driver heter AID och har fokus på Microsoft-infrastruktur. Idag är de åtta stycken anställda på företaget och deras kunder är både små och medelstora företag.

"Vi konsultar, tar fram och bygger lösningar utefter våra kunders behov och resurser."

En yrkeshögskoleutbildning är framtagen i nära samarbete med näringslivet och det aktuella behovet som finns att rekrytera. För varje YH-utbildning finns en ledningsgrupp som består av näringslivsrepresentanter från olika företag i branschen. Tillsammans med skolan sätts ramarna för utbildningen upp och ledningsgruppen har möjlighet att påverka utbildningen med allt från kursinnehåll, LIA-perioder och längd på utbildningen. En YH-utbildning är alltså framtagen tillsammans med din potentiella arbetsgivare.

En utbildning med både spetskompetens och bredd

Som studerande på YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist kommer du få en bred kunskap om IT-infrastruktur men din specialitet kommer vara inom moln och virtualisering. Att ha både den breda kompetensen och spetskunskaper gör dig attraktiv för anställning.

Campus Mölndal har på ett fantastiskt sätt lyckats matcha innehållet i yrkeshögskoleutbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist med precis det branschen behöver, nischat spetskompetens kombinerat med en bred grund.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del och finns som en röd tråd i hela skapandet av en IT-miljö/infrastruktur, med breda begrepp som molnlösningar och virtualisering. Det man egentligen pratar om när man säger moln och virtualisering handlar om att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande IT-infrastruktur. Moln och virtualisering är en gren inom IT-infrastruktur. IT-infrastruktur är det basområdet som gör att man är kapabel att bygga en säker, bra och kostnadseffektiv IT-miljö för företaget. Idag är IT-infrastrukturen på ett företag ofta avgörande för konkurrenskraft och överlevnad. IT-infrastruktur utgör allt ifrån vart servrar är placerade, hur servrarna är konfigurerade, backup, underhåll, åtkomst, rättigheter, administration av funktioner/roller. Det vill säga IT-stödet är anpassat efter verksamhetens behov.

Du behöver inte redan vara IT-proffs

På en yrkeshögskoleutbildning skiljer det sig ofta väldigt mycket med vilken bakgrund de studerande har. På en sådan här utbildning vill vissa byta karriär helt och hållet och har således ingen tidigare erfarenhet av IT alls. Andra kan ha jobbat några år inom IT-branschen men vill skaffa sig specialistkunskap eller en gedigen utbildning.

För YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist behöver du ingen tidigare erfarenhet inom IT-branschen. Campus Mölndal erbjuder en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFUn garanteras en plats på YH-utbildningen.

De som har en grundläggande förståelse för nätverk och nätverkskommunikation och som har lite bakgrund, professionell eller på hobbynivå, kommer ha det lite lättare att förstå vad vi pratar om. Du som saknar förkunskaper behöver kanske därför vara beredd att lägga ner lite extra tid och engagemang på att verkligen ta in den nya kunskapen. Men finns det ett intresse och vilja så ska det inte vara några konstigheter.

Karriärmöjligheter i en framtidssäker bransch

Vill du ta chansen fullt ut att ge dig själv en ny karriärmöjlighet bör du vara beredd att satsa på det, din egen ambition styr vilka möjligheter YH-utbildningen ger. Moln och virtualisering är på frammarsch och har varit i många år, men har fortfarande en lång väg att gå. Tekniken och de tjänster som erbjuds utvecklas nästan snabbare än branschen hinner med, vilket är ett bevis på att det kommer vara en aktuell bransch i många år framöver. Behovet av utbildad personal inom området finns idag överallt, på alla typer av företag.

Efter YH-utbildningen kommer du kunna rekryteras av konsultbolag och mindre IT-företag med specialistkompetens inom området. Du kommer även kunna rekryteras direkt till företag som är i behov att internt ha personal med kunskaper inom området. Vilka tjänster du kan söka beror lite på hur du själv väljer att vinkla dina färdigheter. I de flesta fall definierar du din egen utveckling under resans gång, både under själva utbildningen och senare under yrkeslivet. Personlighet och läggning, lust och förmåga styr vilken väg du tar.

Olika arbetsroller efter utbildningen

Efter yrkeshögskoleutbildningen kan du bli tekniker med praktiskt ansvar för utförandet i form av installation och konfigurering samt underhåll. Du kan också välja att gå mot en mer rådgivande roll, projektledare eller upphandlare/beställare. Eftersom du kommer ha en djup kunskap och förståelse för det du köper/projektleder kommer du vara eftertraktad.

För att jobba i en roll som enbart rådgivande projektledare krävs det oftast lite mer erfarenhet. Som rådgivare skall du kunna svara på frågor som ”Varför skall den här organisationen satsa på moln? Och vilket moln?” Beroende på kravspecifikation, analys, budget, vad de vill uppnå, kanske inte moln är rätt svar utan virtualisering kan vara en lösning eller kanske eget privat moln. Virtualisering och moln är inte alltid samma sak, men ibland är det. Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. Med virtualiseringsteknik kan man minska antalet fysiska servrar men virtuellt dela upp dem till flera.

När rådgivaren fått ett beslut från uppdragsgivaren om vad som skall göras är nästa steg att genomföra förändringen. Som nyutexaminerad är det troligtvis här du börjar din karriär, som utförare, den som ansvarar för att praktiskt sätta upp den nya IT-miljön/infrastrukturen och därefter sköta underhållet.

Med kunskaperna från yrkeshögskoleutbildningen kommer du även kunna jobba som till exempel Infrastrukturspecialist eller som den nya spännande rollen som molnmäklare, vilket handlar om att företag specialiserar sig på att göra upphandlingar och projektleder sedan flytten till molnet.

Hur din roll kommer att se ut är lite beroende av organisationens storlek och inriktning. I många fall är det samma person som agerar rådgivare och gör det praktiska med att sätta upp miljöerna. Rådgivare, projektledare, utförare, man äger hela processen.

Henrik berättar att något av det roligaste med hans yrke idag är att ingen dag är den andra lik och att det ständigt finns nya utmaningar och saker att lära sig.

Jag är en nyfiken person som aldrig får nog. Jag söker ständigt nya utmaningar. Den finns nog ingen annan bransch, förutom möjligen forskning, som kan jämföra sig. Ständiga förändringar och utveckling, vilket är jättespännande.

Få de kunskaper branschen söker

Inom IT-branschen finns det ett stort behov av personer med en bred kompetens och förståelse för IT-området. Tidigare har det varit ett stort fokus på spetskompetens vilket skapat en stor brist på personer med en bred förståelse för området. Många är för nischade och har för smalt synfält kring delarna de jobbar med. Det gör att kombinationen av bredd och djup är tämligen unik för den här yrkeshögskoleutbildningen.

Det jag framför allt ser i branschen är att man har ett växande behov av just bredden som finns i utbildningen.

Dela på:

Senast uppdaterad