Ett yrke med stora karriärmöjligheter

Yrkeshögskoleutbildningen IT-projektledare startar på Campus Mölndal i januari 2019. Att jobba som IT-projektledare passar dig som är intresserad av möjligheterna som finns med modern teknologi och vill leda människor. I ledningsgruppen för YH-utbildningen finns bland annat företaget Sigma IT-Consulting med. Representant från företaget är Lukas Pasic som är konsultchef och projektledande konsult på företaget.

Du behövs för IT-branschens största utmaningar

Den absolut största utmaningen för hela IT-branschen är bristen på relevant och uppdaterad kompetens. De tekniska delarna rullar på och kommer fortsätta utvecklas. Utan personal med rätt kompetens och som kan följa med i utvecklingen är konkurrenskraften väldigt hög för varje enskilt företag. Sigma IT-Consultings VD Lars Kry deltar i diskussioner med politiker på regeringsnivå där det upprepade gånger konstaterats att kompetensbristen är en av IT-branschens största utmaningar.

Lukas berättar att hos Sigma IT-Consulting finns det flera arbetsområden med behov av IT-projektledare, bland annat inom applikationsmanagering, teknisk projektledning inom IT-infrastruktur, mjukvaruutveckling och verksamhetsutveckling. Vilka kompetenser som behövs i ett projekt beror på vilka delar projektet innefattar och det varierar såklart efter vad marknaden efterfrågar.

Under din 16 veckor långa praktikperiod får du möjlighet att prova dina teoretiska kunskaper i en praktisk miljö.

Få de efterfrågade kunskaperna på YH-utbildningen IT-projektledare

YH-utbildningen IT-projektledare är liksom andra yrkeshögskoleutbildningar framtagen i nära samarbete med näringslivet. Lukas har arbetat inom IT-branschen sedan 1990 och är därför väl insatt i vad branschen behöver.

Efter du genomfört Campus Mölndals yrkeshögskoleutbildning IT-projektledare kommer du ha de kunskaper som behövs för att lyckas i arbetslivet som IT-projektledare. Under din YH-utbildning kommer du läsa kurser i affärsmannaskap, agila metoder, branschengelska, grupputvecklingsprocesser i IT-projekt. Du kommer även ha LIA, Lärande i arbete, alltså praktik på ett företag inom regionen. Under din 16 veckor långa praktikperiod får du möjlighet att prova dina teoretiska kunskaper i en praktisk miljö.

IT-branschen är en dynamisk och spännande bransch som hela tiden utvecklas.

En dynamisk bransch med stor variation i jobbet

Lukas berättar att en av anledningarna till att han älskar sitt arbete är bland annat för att det händer så mycket hela tiden, dynamiken inom IT, möjligheterna och att saker och ting förändras. Men även för att IT-branschen är en dynamisk och spännande bransch att vara i.

Som IT-projektledare är ingen dag den andra lik och man träffar ständigt olika typer av människor från varierande branscher. I sitt arbete som projektledande konsult möter Lukas bland annat läkemedelsindustrin på AstraZeneca, fordonsindustrin på Volvo, telekom hos Ericsson eller rederibranschen hos Stena rederi. Det är helt olika branscher, med väldigt varierande förutsättningar och typer av personal, men det är också det som gör jobbet så spännande.

Du inleder vanligtvis din karriär som IT-projektledare i en roll som junior projektledare, vilket innebär att du är delprojektledare eller assignment leader, titlarna kan variera mellan olika företag. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare, berättar Lukas. YH-utbildningen IT-projektledare på Campus Mölndal ger dig det du behöver för att jobba i en bransch med stora utvecklings- och karriärmöjligheter.

Det viktigt att man vågar ta för sig, inte är rädd att ta på sig utmaningar och har en vilja att leda andra och ta beslut.

Är du IT-branschens nästa IT-projektledare?

Såklart är det svårt att generalisera vem som passar i rollen som IT-projektledare och inte. Mycket beror på hur man är som person, vilka ens förutsättningar och tidigare erfarenheter är samt hur man agerar i olika situationer.

Lukas berättar att några nyckelegenskaper som passar för en IT-projektledare är att man skall våga ta för sig, vara framåt, vilja leda andra människor, ta beslut och inte vara rädd för utmaningar. Så länge du tycker om att träffa och leda människor så kan du växa in i din roll som IT-projektledare även om du kanske inte uppfyller alla delar från början.

Vad fick dig att anta rollen som företagsrepresentant för Sigma IT-Consulting i ledningsgruppen?

Det finns flera anledningar till varför jag ville bli en del av ledningsgruppen, först och främst är det möjligheten av att kunna få kvalificerad kompetens vilket idag är en bristvara inom IT-branschen. Att vi som företag är med i utbildningens ledningsgrupp ger oss på Sigma IT-Consulting tillsammans med de andra företagen i ledningsgruppen möjlighet att påverka och forma utbildningen utefter de behov som just vårt företag har.

Den andra anledningen till varför jag valde att gå med i ledningsgruppen för YH-utbildningen är den personliga delen. Jag tycker att initiativet och konceptet i sig är roligt vad det gäller utbildning och att det är just IT-projektledare som utbildas här är ju extra roligt berättar Lukas.

Du kan läsa mer om utbildningen och hur du ansöker på utbildningssidan.

Dela på:

Senast uppdaterad