Aktiveringspedagoger inom LSS genomför barnobservationer i utbildningssyfte

Yrkeshögskoleutbildningen Aktiveringspedagog inom LSS har fokus på aktivitet och ger dig ett vägledande förhållningssätt samt specialiserad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Som en inledande del i utbildningen ingår barnobservationer.


Yrkeshögskoleutbildningen Aktiveringspedagog inom LSS har funnits i gång i Mölndal sedan 2002 och var en av de första utbildningarna inom området i Sverige. Efter YH-utbildningen kan du ta dig an en yrkesroll där du arbetar för personer med olika funktionsnedsättningar inom olika områden som till exempel boende, daglig verksamhet , särskola. Du blir till exempel anställd som stödpedagog alternativt aktiveringspedagog

Utbildningen har fokus på aktivitet, och ger dig ett vägledande förhållningssätt samt specialiserad kunskap inom funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.

Som en första del i YH-utbildningen finns ett moment med barnobservationer med. Ingela Jakobsson utbildningsledare och lärare på utbildningen berättar att just barnobservationer genomförs för att se hur en individ utan känd funktionsnedsättning utvecklas motoriskt.

Efter lektionen med barnobservationer så hade de studerande en gruppdiskussion och därefter en skriftlig personlig reflektion utifrån observationerna.

Tycker du arbetet som Aktiveringspedagog inom LSS verkar intressant?

Läs mer om YH-utbildningen här.
Dela på:

Senast uppdaterad