Hur funkar IT-projektledning inom offentliga sektorn?

Skiljer sig IT-projektledning inom den offentliga sektor mot den privata sektorn? Finns det andra typer av behov? Hör vad Kristian Matic tycker, han jobbar som IT-arkitekt inom Mölndal stad och är även en av initiativtagarna till YH-utbildningen IT-projektledare. Kristian arbetar med delar av stadens digitalisering och ser även behovet av utbildad personal med rätt kompetens för att leda omfattande projekt.

Kristian berättar att till vardags har han det övergripande ansvaret för stadens IT-miljö. Med det menas den digitala infrastrukturen som består både av fysiska och virtuella nätverk och de lokala IT-verktyg som verksamheterna använder, till exempel e-post och andra digitala system som verksamheterna använder.

Jag är en del av verksamheternas digitalisering då jag jobbar
med att digitalisera tidigare manuella hantering av olika processer.

Det talas mycket om den offentliga sektorns digitaliseringsresa. Vilken är din roll i det utvecklingsarbetet?
När en verksamhet i Mölndals stad ser ett behov av att digitalisera en viss process i sitt arbete blir jag inkopplad på ärendet. Det skulle till exempel kunna handla om att en avdelning inom vård och omsorg tar emot blanketter från kommunens invånare i pappersformat och tycker att den manuella hanteringen av dessa tar för mycket tid. Då kontaktar de oss för att se om den här processen skulle kunna digitaliseras.

Min uppgift blir att ta reda på hur vi kan få in informationen från blanketterna i verksamhetens system. I just det här fallet kan vi tänka oss att jag börjar med att undersöka om det går att använda verksamhetens storformatskrivare för att göra jobbet. En sådan fungerar ungefär som en dator med inbyggda appar. Här skulle vi kunna utveckla en app som gör att när man scannar går det att ställa in att vissa fält på blanketten kopplas till motsvarande fält i det digitala systemet. När inställningarna är gjorda för en viss blankett har skrivaren lärt sig hur just den blanketten fungerar. Det är givetvis viktigt att systemet är säkert, det måste ju självklart fungera varje gång.

I det här exemplet har vi minskat en viss del av den manuella hanteringen, det vill säga att mata in information från blanketterna i ett system. Tyvärr kommer vi inte undan vissa manuella delar, till exempel att någon behöver sprätta upp brevet och scanna in dokumentet.

Du kommer jobba tätt ihop med IT-arkitekter.

På vilket sätt har ditt arbete koppling till yrket IT-projektledare?
I vår organisation fungerar det som att jag som IT-arkitekt gör en första undersökning av vad som behöver göras. Ibland går det att lösa relativt enkelt och då ansvarar jag för genomförandet av projektet. Men om det är ett större projekt som kräver mycket tid och resurser och som berör många samt har en större budget kopplas en av våra IT-projektledare in som huvudansvarig. I din kommande arbetsroll som IT-projektledare kommer du jobba tätt ihop med bland annat IT-arkitekter.

För oss på Mölndals stads IT-avdelning ser vi att det är en stor fördel om projektledaren är anställd av oss.

Tillsammans med projektledaren definierar jag projektets ramar. Hur ser beställningen, målen och budgeten ut? Det är viktigt att det är tydligt då vi försöker tydliggöra hur prioriteringen mellan tid, pengar och kvalitet ser ut. Det är viktigt att lägga energi på att fatta rätt beslut här, tas fel beslut i det här steget så märks det tyvärr ofta tydligt när projektet genomförs och det är därför IT-projektledaren kopplas in så tidigt som möjligt i processen. Tillsammans med IT-projektledaren görs beställningen av projektet och det är IT-projektledaren som driver projektet därefter.

För oss på Mölndals stads IT-avdelning ser vi att det är en stor fördel om projektledaren är anställd av oss. Då blir det lättare att komma in tidigt, att arbeta tillsammans med kommunens verksamheter och diskutera och skapa projekt utifrån deras behov.

Betyder det att Mölndals stad har behov av att rekrytera IT-projektledare?
Absolut! Det är den främsta anledningen till att jag varit med och utformat utbildningen. I vår verksamhet hyr vi ofta in konsulter som är experter på just den teknologi vi väljer att använda, men projektledarna vill vi helst ha internt hos oss. Mitt jobb är beroende av att jag har någon att lämna över det operativa ansvaret till för olika projekt som kräver en större insats.

Vi har just nu en praktikant från en annan yrkeshögskola hos oss och tycker det fungerar jättebra. Vi vill gärna fortsätta att ta emot praktikanter och hoppas kunna rekrytera från Campus Mölndals YH-utbildning IT-projektledning.

Behovet av projektledare kommer öka under en lång tid framåt.

Hur ser du på framtiden för den som utbildar sig till IT-projektledare?Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke! I Sverige ligger vi efter med digitaliseringen av den offentliga sektorn. Behovet av projektledare kommer öka under en lång tid framåt. Det behövs olika typer av projektledare och vi behöver få in fler operativa personer, gärna med erfarenhet från våra olika verksamheter.

Kan du beskriva vad ni söker efter hos en IT-projektledare?
Vi söker efter någon som är intresserad av teknik, men även av människor. IT-projektledaren behöver fungera både i mötet med våra användare ute i verksamheterna men även tillsammans med teknikerna som ska utföra arbetet. Det är därför viktigt med ett intresse för kommunikation och en förmåga att anpassa sitt språk utifrån vem du pratar med.

Rent tekniskt behöver du förstå på ett övergripande plan hur servrar, datacenter och lagring fungerar, men det är inte du som ska göra jobbet. Du behöver lära dig terminologin, förstå möjligheterna med olika teknologier och hur det hänger ihop. Vad innebär rest API och web API eller vilka tjänster kan utföras av en Windows server? Har du ett teknikintresse så vill du troligtvis lära dig det här, en viss del ingår i YH-utbildningen, men eftersom det ständigt kommer nya grejer så du blir aldrig riktigt färdigutbildad.

Hur ser IT-projektledarens ansvarsområden ut?
Det är IT-projektledarens ansvar att hålla ihop alla intressenter, från beställare till utvecklingsteam. Det är inte ovanligt att tekniker tycker projektet är roligt i början men tappar engagemanget efter ett tag. Då är det viktigt att projektledaren lyckas motivera och hålla ihop gänget samt att kunna förtydliga och övertyga om att det är viktigt. Som IT-projektledare kommer du ansvara för att leda möten, hålla budget och hantera risker. I din roll som IT-projektledare ingår det även att ta in rätt konsulter som utför uppdraget. Därför behöver du kunna avgöra vilka kompetenser som behövs och göra en uppskattning om vad projektet kommer kosta.

Hur började din bakgrund inom IT?
Kristian berättar att han i stor grad är självlärd, på gymnasiet läste han ett natur-tekniskt program och därefter började han arbeta på Volvo IT parallellt med sin utbildning inom nätverksteknik.

Jag har provat på det mesta, som servrar, hårdvara, lagring och backupsystem och har arbetat för flera olika företag inom IT-branschen, både stora och små. Bredden i min kompetens är värdefull i mitt arbete som IT-arkitekt. Jag skulle vilja säga att en utbildning till IT-projektledare är bästa vägen in i IT-branschen. Det är verkligen ett yrke att växa i!

Varför kände du att du ville engagera dig i Campus Mölndals YH-utbildning IT-projektledare?
Jag tycker att yrkeshögskolan är en jättespännande utbildningsform, kombinationen av teori och praktik tillsammans med ett innehåll som är tydligt kopplat till den blivande yrkesrollen är ju riktigt bra och intressant. Det som även är bra med en YH-utbildning är närheten till arbetsgivarna via utbildningens ledningsgrupp som träffas några gånger per termin.

IT-branschen har otroligt stort behov av kompetens inom alla möjliga områden och på olika nivåer. Jag skulle vilja säga att en utbildning till IT-projektledare är bästa vägen in i IT-branschen. Det är verkligen ett yrke att växa i!

Du kan läsa mer om utbildningen och hur du ansöker på utbildningssidan.

Dela på:

Senast uppdaterad