Handledarträff för att få kunskap om att handleda blivande undersköterskor

I mitten av förra veckan hade Campus Mölndal handledarträff med personal från vården som kommer att handleda våra studenter på vår utbildning till Undersköterska.

Dagen inleddes med en god frukost tillsammans för att sedan fortsätta med både föreläsning och workshop. Föreläsningen handlade om handledning av studenter med annat modersmål än svenska. Finns det något särskilt man behöver tänka på och hur skall man bemöta de studerande på något speciellt sätt?

Under workshopen hade handledarna möjlighet att jobba praktiskt med olika case för att lära sig hur de kan agera i olika situationer som kan uppkomma under sitt handledningsarbete. Några ämnen som togs upp under workshopen var till exempel ordkunskap, bemötande och förståelse.

Handledarna på träffen fick också enkla råd och tips på hur de på bästa sätt ska kunna stödja de studerande under sin praktik. De var bland annat tips om att arbeta digitalt, skriftligt och muntligt (konstruktiv kritik).


Är du representant för ett företag och intresserad av uppdragsutbildning för er personal?

Klicka här för att läsa mer och kontakta oss.

Dela på:

Senast uppdaterad