Utvärderingskonferens av YH-utbildning

Igår var det utvärderingskonferens för vår yrkeshögskole-utbildning Specialiserad studiehandledare på modersmål.

Syftet med utvärderingskonferensen var att se över och utvärdera hur yrkeshögskoleutbildningen Specialiserad studiehandledare på modersmål har varit hittills. De studerande på utbildningen har sedan utbildningens start under hösten 2018 haft tre kurser vilket har inkluderat två teoretiska kurser och en LIA-period.

Under utvärderingen såg vi över vad gör vi bra, vad kan vi göra bättre och i sådanafall på vilket sätt.

Dela på:

Senast uppdaterad