Vem kan starta en YH-utbildning?

Hur fungerar det att starta och driva en yrkeshögskoleutbildning? Får vem som helst göra det och vem bestämmer vilka utbildningar som skall erbjudas?

För att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning börjar man med att skicka in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. I ansökan beskriver man bland annat vilken kompetens näringslivet efterfrågar och hur stort rekryteringsbehov branschen har inom de närmaste 3-5 åren. I ansökan presenteras även ett utbildningsinnehåll som ska leda till de kunskaps- och kompetenskrav som näringslivet ställer.

För varje YH-utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet. Det främsta skälet att sitta med i ledningsgruppen brukar vara att företaget vill anställa från utbildningen och ta emot på praktik.

När MYH granskat alla landets ansökningar fattar de beslut om vilka utbildningsanordnare som får sina ansökningar beviljade. Under 2018 fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1.208 ansökningar från olika utbildningsanordnare. Av dessa var det 525 stycken som beviljades, varav fem stycken tilldelades Campus Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad