Två skärmar med kodning visas medan en person pekar mot en specifik del av kodningen.

Digitalt Öppet forum 26/2

Fredagens tema är de korta YH-utbildningarnas format. Sara Wickenberg, enhetschef Yrkeshögskolan Campus Mölndal, håller i eventet.

Vad händer på fredag?

Vi på YH erbjuder kompetensutveckling för företagens personal och vi sitter just nu och förbereder "Korta utbildningar" för sommaren, hösten och våren 2022. På fredag vill vi diskutera med företagen hur kurserna ska utformas för att er personal ska kunna utbilda sig parallellt med arbete.

Vilka frågor vill du ha svar på?

Vi vill ha svar på hur formatet på kurserna ska utformas. Företagen kan under eventet ge oss feedback på till exempel följande frågor.

  • Hur många undervisningstimmar kan vi lägga ut per vecka?
  • Hur många veckor totalt?
  • Den bästa tiden på dagen att förlägga utbildningen?

Vad kan kurserna handla om?

Vi utformar kursernas innehåll tillsammans med er och en tilltänkt lärare. Kursernas inriktning kan vara både inom detaljkompetens eller bredare kunskaper. Exempel på detaljkompetens kan vara data cleansing inom AI medan en bredare utbildning kan vara i C++ för Javautvecklare. Det är du inom företaget som bestämmer.

Varför är det viktigt att företagen är med?

Det är företaget som ger underlag till vilka kurser som startas. Vi startar endast kurser som speglar konkreta behov och därmed behöver vi företagens åsikter.

Delta i Öppet forum på Teams!

Datum: 26/2
Tid: 14.00-15.00

Du kan också fylla i vår enkät och tala om vilka områden ni behöver kompetensutveckling inom.

Välkommen!

Har du inte möjlighet att vara med vid detta tillfälle?

Ingen fara, vi håller även Öppna forum den 5/3 och 12/3.

Dela på:

Senast uppdaterad