Informationsträffar för utbildningarna till aktiveringspedagog

Funderar du på att läsa till aktiveringspedagog? Välkommen till våra digitala informationsträffar!

Under informationsträffen får du veta mer om utbildningens innehåll och upplägg och möjlighet att ställa frågor. Du får även träffa personer som studerar på utbildningen nu och personer som jobbar som pedagoger i olika verksamheter.

Vem riktar sig utbildningen till?

Vill du ge individer en mer aktiv och meningsfull vardag? Som aktiveringspedagog får du en utbildning där du utvecklar just dessa specialiserade kunskaper och färdigheter. Utbildningarna riktar sig till dig som redan arbetar inom vård och omsorg, funktionsstöd, särskola eller liknande.

Vad innehåller utbildningen?

Inom båda inriktningarna fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Utbildningen inne­håller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll. Reflektion utvecklar professionalitet – du blir efterfrågad!

Aktiveringspedagog inom LSS

Du arbetar med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Innan jag började studera kunde jag se det jag ser nu. Skillnaden är att jag nu har bättre förutsättningar att göra något med det jag ser, säger en studerande på aktiveringspedagog inriktning LSS.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel aktiveringspedagog, metodutvecklare, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Du arbetar med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer som personer i behov av rehabilitering.

Jag drar inte lika snabba slutsatser som tidigare. Att vägleda handlar inte om att ge de rätta svaren utan att ställa de rätta frågorna, berättar en studerande på aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Vill du vara med på någon av våra digitala träffar?

Välkommen! Välj den dag som passar dig och delta på Teams!

Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Aktiveringspedagog inriktning LSS


Dela på:

Senast uppdaterad