Distansundervisning terminen ut för Campus Mölndal

Rekommendationen om distansutbildning har nu tagits bort men Campus Mölndal fokuserar på hur elevantalet i lokalerna kan utökas över en längre tid.

Den 1 juni upphörde rekommendationen om att vuxenutbildning bör bedrivas på distans. Campus Mölndal fortsätter dock med distansundervisning terminen ut och planerar även digitala uppstarter för den kommunala vuxenutbildningen i augusti.

Att det allmänna rådet tas bort betyder inte att vi direkt kan återgå till hur det var innan pandemin. Däremot innebär det att vi nu kan börja planera för att utöka elevantalet i lokalerna över tid, säger Sofia Grebner, Verksamhetschef för Campus Mölndal.

Inga nya elever på plats i lokalerna denna termin

Sedan tidigare har vissa prioriterade grupper haft sin undervisning på plats i lokalerna. Undervisningen har då utgått från ett fast schema för att undvika trängsel både i lokalerna och i kollektivtrafiken. Elever och lärare har även erbjudits engångsmunskydd vid dessa tillfällen.

Vissa av våra elever har ett större behov av undervisning på plats och det är dessa som ingår i våra prioriterade grupper. Dessa elever kommer fortsatt få undervisning på plats terminen ut men inga nya grupper kommer läggas till för de sista veckorna i juni, menar Sofia.

Höstterminens upplägg

Sedan några veckor tillbaka har Campus Mölndals ledningsgrupp beslutat att höstens uppstarter kommer att ske digitalt med vissa undantag på plats för prioriterade grupper.

Först och främst måste vi anpassa oss efter vaccinationsläget och det eventuella smittläget i regionen. Vi börjar med ett digitalt upplägg för att undvika trängsel och ser sedan över hur vi i långsam takt kan lägga till nya prioriterade grupper och utöka elevantalet i våra lokaler, avslutar Sofia.

Dela på:

Senast uppdaterad