Sitter i ledningsgruppen

Många företag är nyfikna på att sitta med i ledningsgruppen men har inte ”kommit till skott” än. Carolina sitter i två av våra ledningsgrupper och svarar här på frågor om rollen.

Carolina, från konsultföretaget Randstad, sitter i ledningsgruppen för utbildningarna IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist. Vi ställde några frågor till henne kring vad uppdraget innebär.

Varför är du med i ledningsgruppen?

För mig finns det tre huvudanledningar: 1) Jag ser en bra möjlighet att vara med och lära känna de studerande redan under studierna, knyta relationer och bygga ett nätverk av kandidater. 2) Jag kan vara med och påverka genom att se till att kurserna i utbildningarna är relevanta och speglar de behov av kompetens vi har på arbetsmarknaden. 3) En tredje anledning är att lära känna de övriga representanterna från arbetslivet i ledningsgruppen och få en inblick i trender och vad som händer på marknaden.

Vad innebär ledningsgruppsarbetet? Tidsåtgång?

Vi har möten varje kvartal, i cirka 2 timmar. Sedan kan man även engagera sig mer. Jag har exempelvis föreläst om CV och intervjuteknik för att förbereda de studerande inför jobb och LIA-sökande. Jag har även varit med och intervjuat blivande studerande för att göra urval till utbildningar även de som inte varit kvalificerade (och upptäckt att de visst var kvalificerade trots att tidigare jobbtitlar inte avslöjade det). Det arbetet var väldigt intressant och givande trots tidsåtgången.

Vilken är den viktigaste förbättringen ni föreslagit som blivit genomförd?

Vi har gjort en del mindre förändringar i kursplaner men en av de största och viktigaste var att lägga in mer fokus på mjuka värden - konsultmässighet som det kallas i min bransch. Det handlar främst om kommunikationsförmåga, vad som motiverar dem och det ger de studerande en möjlighet att reflektera kring vilka de är och vilka styrkor de har med sig ut i arbetslivet.

Vad är det bästa med YH Campus Mölndal?

Att lärare och all organisation kring de studerande är så engagerade och hjälpsamma. Campus Mölndal är också väldigt anpassningsbara och är inte rädda att förbättra utbildningarna kontinuerligt trots att det kräver engagemang och tid. De är lyhörda för marknadens behov och arbetar aktivt med att attrahera ambitiösa och kompetenta studerande som arbetsmarknaden behöver.

Vill du säga några avslutande ord?

Ja, att ledningsgruppsarbetet är givande på många plan – vi får visa upp vår verksamhet, påverka och kan hitta nya framtida kandidater.

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad