5 frågor till Aktiveringspedagogen Samira

Samira tillhörde den tredje årskullen Aktiveringspedagoger med habilitering/rehabiliteringsinriktning som gick ut 2008 och fick jobb direkt.

Idag kallas utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering. Vi har intervjuat Samira för att se vad hon idag arbetar med och vad hon tagit med sig från utbildningen.

Vad har du tagit med dig från utbildningen?

Det viktigaste jag lärde mig under utbildningen är att jobba med ett salutogent förhållningssätt. Det innebär inget tvång och inga måsten. Istället ser vi människan som den är och följer deras vilja. Jag är mycket stolt över det, för jag vet att det ger resultat. All teori vi provade i skolan visade sig fungera perfekt ute i samhället, menar Samira.

Ditt första jobb var inom hemtjänsten, vad gjorde du då?

Mölndals Stad var drivande i att göra förändringar inom hemtjänsten och visste att aktiveringspedagogerna kunde vara viktiga för verksamheten. Så jag fick jobb och blev en bro mellan hemtjänsten och Träffpunkten - en väg att bryta isoleringen för äldre som bor hemma. De behöver sociala sammanhang så vi utvecklade en ”Må bra-grupp” med aktiviteter en gång i veckan. Numera finns detta i varje område i Mölndal. Det fungerade jättebra, berättar Samira.


Vad jobbar du med idag?

Jag arbetar som Aktiveringspedagog på ett äldreboende i Mölndal. Mitt arbete handlar om att stötta de äldre i att upprätthålla sina förmågor. Vi söker projektbidrag varje år och vi använder det som kallas ”genombrottsmetoden” som innebär utbildning och lärande för förändring, mer delaktighet, trygghet och självständighet. Projekten Inspirations/Aktivitetscenter: Remissens-terapi och Sinnes-trädgård riktar sig till personer med demens men även anhöriga, kulturombud och volontärer. Alla arbetar mot samma mål, vi engagerar alla. Vi arrangerar även musikarrangemang, ordnar dans, går på promenader eller hjälper till
med vardagsmotion/morgongympa. Vi har även ”rest till Indien” på boendet. Då hade vi en hel vecka med indiskt tema, mat och traditioner. Vi kom varandra närmare efter det. Förra året blev vi utnämnda till ”Bästa äldreboende i Mölndal”, 95% nöjda boende. Det är ändå rätt lyckat, med tanke på corona, säger Samira.

Hur har du jobbat under pandemin när det har varit svårt att samlas?

Innan corona kunde vi samlas i samlingssalen men det har inte gått under denna period. Jag fick ändra arbetssätt och har haft aktiviteter på varje våning var för sig. Saknaden efter besök var stor och vi lärde de äldre att använda surfplattor så att de kunde se sina barn och barnbarn. En kvinna drömde om att återse ett hus i Kanada hon hade bott i som ung. Så vi ”reste” till Kanada och just den gatan via Google Maps. Vi printade även ut fotot som hon numera har i sitt rum. Det var fantastiskt, berättar Samira. Vi har även ett hemmabiosystem som de boende kan boka in sig och se på film några åt gången. Tekniken har underlättat under corona, menar Samira.

När känner du att du gör skillnad?

Jag arbetar med att göra istället för att säga. Det kan ta tid att nå dem. Det är mycket jobb för att förstå vad de önskar. Det är en generation som inte vill kräva något och de kan behöva hjälp med att formulera sin önskan för att nå målet. Det handlar om att leva ett meningsfullt liv, vikten av vardagsaktiviteter, små detaljer, att gå in med leende, krama människor, hålla hennes hand och beröring. Det kan vara stort för individen.

Mitt arbete är ett samspel som ger mig energi. Jag är viktig och längtar till dem. Jag vet att idag ska Asta på promenad och jag ska inte göra henne besviken – äldre personer säger inte så mycket, de är tacksamma och ställer inte krav. Man måste öppna locket och hitta önskemålen, kanske genom att hon får berätta sin historia. Mitt mål är att underlätta för människor att leva sitt liv. Det gör att jag trivs på jobbet i min yrkesroll, avslutar Samira.

Läs mer och ansök till utbildningen via länken nedan:

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23 / 073 146 50 17
ingela.jakobsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad