En satsning på IT-branschens kompetensutveckling

Yrkeshögskolan Campus Mölndal bedriver utbildning i samarbete med andra aktörer som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Tillsammans med Atea görs nu en satsning på IT-branschens kompetensutveckling.

Anders Wåhlin är konsultchef på Atea och är sedan tidigare med i ledningsgruppen för utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist. Det fördjupade samarbetet påbörjades efter ett samtal kring lärande i arbete (LIA).

IT-branschen står inför stora utmaningar och det kan nog alla hålla med om. Utvecklingen går i en rasande fart, menar Anders Wåhlin.

Jennie Efraimsson arbetar som utbildningsledare på YH Campus Mölndal och ansvarar för utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist. I augusti var hon för första gången med att starta upp en ny klass och tog även över ansvaret för en pågående. I hennes uppdrag ingår bland annat samarbete med näringslivet inför LIA.

Jag tog kontakt med Anders för att fråga om Atea hade intresse av att ta emot studerande på LIA. Anders svarade ganska snart att han ville träffas för ett möte och gav inget svar på om de kunde ta emot studerande. Ny i min roll blev jag både nyfiken och lite nervös för syftet med mötet. Tanken slog mig att han ville avsäga sig sitt uppdrag i ledningsgruppen, berättar Jennie Efraimsson.

En överraskande entusiasm

Anders, vad låg bakom din önskan om att boka ett möte?

IT-branschen står inför stora utmaningar, det kan nog alla hålla med om. Utvecklingen går i en rasande fart. Nya tekniker kommer hela tiden. Framtiden är nu som man brukar säga. När Jennie tog kontakt med mig i samband med planering inför LIA tänkte jag att vi behövde fördjupa vårt samarbete med YH Campus Mölndal, menar Anders Wåhlin.

Eftersom jag sitter med i ledningsgruppen sedan tidigare och även vill satsa på kompetensutveckling med övriga kollegor i branschen, var ett första möte med utbildningsledaren rätt i tid. Till detta ser jag möjligheten att tillsammans öppna upp för djupare ”spårintresse” hos de studerande. Att vi från näringslivet aktivt föreläser om det som ligger i nutid. Kubernetes och Container-teknologi är ett par delar jag tänker på, fortsätter Anders Wåhlin.

Vad var din reaktion på de tankar som Anders förde fram under ert möte, Jennie?

Jag blev positivt överraskad av Anders entusiasm. Hans motivation att samarbeta med oss har ett större syfte än att bara lösa Ateas utmaning att hitta kompetens kortsiktigt. Han visade tydligt att det här inte bara berör Atea som företag utan hela IT-branschen. Att en fördjupad satsning gynnar hela näringslivet. Vi ställde oss därför frågan "Hur tydliggör och motiverar vi varför man ska utbilda sig inom IT? Hur kan vi presentera företag och studerande för varandra med ingången, rätt person på rätt plats med rätt kompetens”?, berättar Jennie Efraimsson.

Och hur kan ni, som skola, genom ert samarbete med oss som företag, ligga ”rätt i tid” vad gäller innehållet i era utbildningar? lägger Anders Wåhlin till.

Vad vill ni uppnå med ert samarbete?

YH Campus Mölndal har ett bra koncept, professionell organisation och kompetenta lärare. De har alla förutsättningar för att skapa nästa generations IT-specialister! Samtidigt har vi i IT-branschen ett stort ansvar att bidra med vår förståelse av vilka kompetenser som är aktuella just nu och inom den närmaste framtiden. På detta sätt kan vi se till att utbildningen ligger i framkant och har ett aktuellt innehåll. Vi vill ju att alla studerande som läser utbildningen skall vara redo att tas emot ute i arbetslivet, säger Anders Wåhlin.

Svårt att hitta kompetens idag

Jag vill samtidigt lyfta för övriga kollegor i branschen att det är här, via utbildningar vi kan fånga upp en framtida medarbetare. Alla kan nog hålla med om att de är svårt att hitta kompetens idag. Alla söker samma specialister och utbudet är minst sagt begränsat. Vi behöver se till att det utbildas fler specialister helt enkelt! Det är via skolor som YH Campus Mölndal potentialen finns, menar Anders Wåhlin.

För mig är det viktigt att bygga professionella relationer där vi hela tiden arbetar framåt. Förutom det uppenbara som leder till en win win, att företag ser att vi levererar potentiella kollegor ska de studerande veta att vi har ett tätt samarbete med presumtiva arbetsgivare, svarar Jennie Efraimsson.

Leverar kandidater med rätt kompetens till arbetsmarknaden

Vi vill leverera kandidater till arbetsmarknaden med rätt kompetens samtidigt som vi vill erbjuda de studerande en attraktiv utbildning! Vi som arbetar här motiveras av att göra ett bra jobb och utvecklar hela tiden våra utbildningar tillsammans med branschen. Dessutom är vi måna om att se varje individ.

I vårt samarbete med IT-branschen söker vi efter företag som har samma inställning. Om man som Anders ser vikten av att bidra från båda håll, att skapa förutsättningar tillsammans med oss, om vi utvecklas och planerar som ett team, kommer vi också kunna leverera nästa generations IT-medarbetare, fortsätter Jennie Efraimsson.

Vår planering för att påbörja utvecklingsarbetet är genom LIA-processen för klassen som jag nämnde tidigare. Vi har redan inlett den första fasen, avslutar Jennie Efraimsson.

Jennie Efraimsson
Utbildningsledare, Moln- och virtualiseringsspecialist
070-781 65 36
jennie.efraimsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad