Nytt satellitsamarbete med Alingsås och Arvika

Efterfrågan på kompetens inom Moln- och virtualisering är efterfrågad runt om i hela landet. Nu finns Möjligheten att få ett kvalificerat jobb och bo kvar i din hemstad, Arvika eller Alingsås.

När Alingsås samt Arvika kommun tog kontakt med Yrkeshögskolan Campus Mölndal för att se över möjlighet till ett samarbete landade det i ett så kallat satellitsamarbete. Det innebär att studerande från respektive ort kan ansöka till utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist med samma förutsättningar som sedan streamas all undervisning.

Utbildningen, som sker på plats i Mölndal, kommer att streamas till satellitorterna där de har anordnat lokaler där de studerande kan sitta tillsammans vid de gemensamma undervisningstillfällena. Det kommer även vara möjligt att genomföra tentamen på satellitorterna, lokaler och personal bokas då in och allt genomförs online.

De studerande som går utbildningen via satellitorterna kommer att ha exakt samma förutsättningar som de övriga kursdeltagarna. De får tillgång till samma lärplattform, kursmaterial och kommer att ha kontinuerlig kontakt med vår personal, säger Jennie Efraimsson, utbildningsledare.

Vid några tillfällen kommer de studerande från satellitorterna att behöva besöka Campus Mölndal. Detta kommer bland annat vara vid utbildningens uppstart men minst ett ytterligare tillfälle är inplanerat. Vid dessa tillfällen kommer dock skolan att bekosta resan från respektive ort till Mölndal.

Vi är otroligt exalterade över detta samarbete. I en bransch där kompetens har en så hög efterfrågan som denna är det fantastiskt att fler studerande kommer kunna ta del av vår utbildning, avslutar Jennie Efraimsson.

Det är även möjligt att läsa utbildningarna Cloudutvecklare och Integrationsutvecklare: Java för de studerande på Campus Alingsås.

Är du intresserad av att göra en ansökan till någon av utbildningarna?

Jennie Efraimsson
Utbildningsledare, Moln- och virtualiseringsspecialist
070-781 65 36
jennie.efraimsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad