Aktivitet för gemenskap

Visste du att dans kan lindra både smärta och ångest? Rörelserna gör att endorfiner frigörs i kroppen och det gör en person gladare. Dans var en av de aktiviteter som testades under onsdagens workshop på Campus Mölndal.

Under onsdagen 29 september hade Äldre- och Rehabinriktningen av Aktivitetspedagog-utbildningen, andra året, förberett en workshop. Studerande från första året fick pröva på alla möjliga aktiviteter under 15-minutersperioder.

Maten som förenar

Alla sessioner följde samma mönster. Deltagarna välkomnandes. De fick reda på var de ”befann sig”, till exempel på en Träffpunkt eller på ett Aktivitetscenter. Därefter fick de en presentation av personen i fokus. Det kunde till exempel handla om en äldre person som var i behov av att bryta sin isolering. Vi fick även möta en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som behövde sociala sammanhang och besöker en Träffpunkt.

Vår aktivitet handlade om att skapa meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för en person med ADD som hade svårt att ta sig för något på fritiden, på egen hand. Vi har utgått från personens intressen så det blev matlagning i grupp utomhus i naturen, som vi vet att personen uppskattar, berättar Emily som tidigare arbetat 15 år inom vården och nu i sitt kommande yrke som Aktiveringspedagog ser fram mot att jobba mer med musik och konst.

En studerande står utomhus och håller i en glasburk.

Fri i dansen

En annan grupp hade rörelse som fokus och de hade valt att arbeta med dans. I detta scenario var vi på återigen på en Träffpunkt och mötte ”Alma, 76 år, som blev ensam när partnern gick bort”. Alma hade tidigare i sitt liv dansat och hon beskrivs som en social person, men hon har hjärtsvikt och nedsatt syn.

Alma hade upptäckt och gillade låten ”Jerusalema” och vi valde därför att dansa till den. Vi lär oss absolut inte koreografin utan det är fri dans som gäller. Man kan även sitta på en stol och vara med, om man hellre vill det. Det gäller att anpassa aktiviteten efter personens förutsättningar, berättar Tina som studerar andra året på utbildningen.

KASAM

Till en Träffpunkt är alla välkomna. Där finns det chans att träffa nya vänner och utifrån egna förutsättningar delta i aktiviteter ledda av en Aktiveringspedagog och så blir det ofta fika – en mycket viktig del av gemenskapen.

Vi har verkligen tagit till oss teorin om KASAM som betyder ”en känsla av sammanhang”. Många äldre behöver stöd i att bryta sin isolering och då kan ett besök på en Träffpunkt med dans vara ett sätt att komma ut i ett sammanhang, menar Tina.

KASAM är ett grundbegrepp som tillsammans med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ingår i den salutogena teorin som genomsyrar hela utbildningen.

Ett par händer böjer metalltråd runt spikar så att en blomma bildas.

Alla kan vara med

Det fanns även möjlighet att testa olika typer av hantverksaktiviteter till exempel att göra havstavlor av snäckor och drivved eller luffarslöjd. Det fanns många hjälpmedel så att aktiviteterna lätt kunde anpassas och genomföras utifrån varje persons enskilda behov.

Alla har inte samma styrka i händerna eller kognitiva förmåga. För att genomföra luffarslöjden har vi skapat trämallar med spikar som man virar tråden kring och det finns tänger och gummihammare att banka med om det skulle behövas, berättar Camilla som själv gjort flera egna alster genom att titta på YouTube-klipp.

Publicerad: 2022-09-01 11.08
Senast uppdaterad: 2022-09-01 11.08
Dela sida: