Grönt ljus för ny utbildning hos Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Idag kom det efterlängtade tilldelningsbeslutet från Myndigheten för yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan Campus Mölndal får starta tre utbildningar varav en helt ny.

I år har Myndigheten för yrkeshögskolan haft ambitionen att bibehålla nuvarande volym, i stället för att fortsätta expandera antalet utbildningar som man gjort tidigare år. Konkurrensen har därmed varit hård men trots det har Yrkeshögskolan Campus Mölndal beviljats tre av de sju utbildningar som man sökte. Detta innebär en beviljandegrad på cirka 43 procent vilket är högre än det nationella snittet på 33 procent.

Utbildningen CAD-konstruktör plast/mekanik är helt ny för skolan medan Aktiveringspedagog inom LSS och IT-projektledare är befintliga utbildningar där man ansökt om fler starter.

Det är riktigt spännande att bli beviljad och få starta en helt ny utbildning. Men det är också fantastiskt roligt att vi får förtroendet att fortsätta våra nuvarande utbildningar, då det också är ett tecken på att de håller hög kvalitet, säger Anita Ahlman, tillförordnad rektor.

Inne på rätt spår

Myndigheten för yrkeshögskolan rapporterar även att det största utbildningsområdet detta år är inom teknik. Detta till följd av att höga klimatmål med gröna investeringar gör att industrin behöver teknisk kompetens för en smartare och mer hållbar produktion.

Totalt står teknikområdet för en fjärdedel av alla beviljade utbildningar, bland dessa ingår den nya utbildningen CAD-konstruktör plast/mekanik.

Myndigheten beviljar utbildningar utifrån samhällets efterfrågan. Förra året var IT det största området, där vi idag har många utbildningar, och nu går det över till ett ytterligare ett område som medför att vi utökar vår verksamhet. Det visar verkligen att vi är inne på rätt spår och att vi ligger i framkant när det kommer till moderna utbildningar. Vi ska absolut vara stolta över vårt resultat, avslutar Anita Ahlman.

Samtliga utbildningar som startar till hösten är:

  • Aktiveringspedagog inom LSS
  • Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehab
  • Cloudutvecklare
  • IT-projektledare
  • Javautvecklare- Integration
  • Moln- och virtualiseringsspecialist

Utbildningen CAD-konstruktör plast/mekanik har start i januari 2024.

Ansökan till utbildningarna öppnar 13 februari, för mer information besök Yrkeshögskolans webbsida.

Publicerad: 2023-01-12 14.03
Senast uppdaterad: 2023-01-17 09.02
Dela sida: