Frågor & svar

Har du inte fått dina inloggningsuppgifter eller behöver du nytt lösenord/användarnamn?

Kom till skolan och träffa IT-Per i rum 118 han kan hjälpa dig med det.

Om det gäller Lunis – kontakta din lärare så kan hen hjälpa dig med det.

Kom till skolan och träffa IT-Per i rum 118, han kan hjälpa dig med det.

Du ska logga in på wifi: INTERNET – MOLNDAL med samma uppgifter som du använder när du loggar in på gafe.

Beställningar av betyg och intyg kan du göra genom vår hemsida.

Om du som är elev har blivit sjuk är du själv ansvarig att meddela dina lärare om din frånvaro genom att skicka ett mejl till dina lärare. Du som elev ska efter 15 dagars frånvaro uppvisa ett intyg (till exempel ett läkarintyg) som styrker detta. Skolexpeditionen ska ta emot detta och notera datum men inte spara själva intyget. Detta kan användas för att styrka din anledning till frånvaro vid eventuella frågor om avbrott.

Om du har varit inaktiv på en kurs under tre veckors tid kommer ett avbrott registreras. Du är som elev själv ansvarig för att vara aktiv i dina studier.

*På grund av Covid-19 är den normala frånvaroperioden innan eleven måste uppvisa intyg förlängd från 7 till 15 dagar.

Din lärare meddelar CSN när du varit på plats under första obligatoriska tillfället på alla dina kurser du läser. Det är därför viktigt att du är närvarande på alla introduktionslektioner.

Du hittar ditt schema via vår schemavisare. Tänk på att det är från och med veckan innan din kursstart som du kommer kunna se ditt schema.

Under Ange ID uppe till vänster skriver du in ditt personnummer (alla 12 siffror utan bindestreck) och klicka sedan på Visa. Då kommer du se ditt schema för den nuvarande veckan.

Fungerar inte det, prova då att söka efter den/de kurser du är antagen till

Du kommer att träffa din lärare på din introduktionslektion. Du kommer då att få hens mejladress så att du kan kontakta hen om du har några frågor.

Om du vill avsluta din kurs måste du kontakta skolexpeditionen. Du hittar kontaktuppgifterna längst ned i denna text.

Om du vill förlänga en kurs måste det alternativet finnas tillgängligt. Du kan då ändra från 10 till 20 veckors kurser. I andra fall krävs ett rektorsbeslut.

Om du vill förkorta en kurs kan det göras av dig inom 5 veckor från kursens start. Du kan då ändra från 20 till 10 veckors kurser. I andra fall krävs ett rektorsbeslut. Kom till skolexpeditionen inom tidsramen 5 veckor från kursstart.

Skolexpedition Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
skolexp.campus@molndal.se

I ditt kursbesked får du även en lista om vilken kurslitteratur du behöver för dina kurser.

Står på ditt antagningsbesked – du kan även beställa ett intyg via hemsidan för att på så vis få en tydlig överblick.

Du anmäler till en prövning via vår digitala kurskatalog; molndal.alvis.se

Där kan du också läsa mer information om vad en prövning är och hur den genomförs.

Du kan hitta vårt aktuella utbud av kurser och utbildningar i vår digitala kurskatalog.

På vår sida för din ansökan kan du se hur du söker kurser och utbildningar till de olika delarna av Campus Mölndal.

Du kan även söka kurser och utbildningar direkt i vår digitala kurskatalog.

Campus Mölndal har anpassat examinationer under Coronapandemin. Nedanför ser du hur de olika delarna av Campus Mölndal har genomfört examinationerna.

Gymnasiala kurser/ Yrkesutbildningar/ Vård- och omsorgsutbildningar

För dessa utbildningar och kurser har de flesta prov och examinationer skett digitalt i elevernas provportal. Eleven deltar där i en provskrivning på distans via en dator.

Vissa kurser har dock praktiska moment och i några fall finns det tekniska begränsningar. Detta innebär att hela eller delar av provet behövts göras på plats på skolan. Vid dessa provtillfällen har vi organiserat oss så att de rekommenderade avstånden kan hållas mellan alla deltagare. Handsprit finns tillgängligt i provskrivningslokalerna och deltagare som visar symptom får inte delta, utan blir hänvisade till annat provtillfälle.

SFI/ Grundläggande kurser/ Särvux

För dessa utbildningar och kurser har vi haft anpassade examinationer. Det innebär att provtillfällena har varit på plats men med begränsat antal elever i samma klassrum för att följa de rekommenderade avstånden.

Lärlingsutbildningar/ Uppdragsutbildningar/ Distansutbildningar

För våra distansutbildningar har vi haft samtliga prov och slutprov digitalt via lärplattformen Arena.

På våra lärlingsutbildningar och uppdragsutbildningar har vi haft digitala test och inlämningsuppgifter blandat med prov på plats. Även här har det varit med begränsat antal elever för att följa de rekommenderade avstånden.

Kurser på grundläggande nivå har du rätt att läsa i vilken kommun du vill.

Om du önskar läsa på gymnasial nivå på Campus Mölndal och är folkbokförd i en annan kommun så måste din hemkommun först godkänna din ansökan.
Du behöver skicka en kopia på din ansökan, ett motiveringsbrev (där du förklarar varför du vill gå just den utbildningen) samt kopia på dina tidigare betyg till vuxenutbildningen i din hemkommun. Först när din hemkommun har godkänt att de betalar för din utbildning kan ansökan behandlas av Campus Mölndal.

Om du bor i Mölndal och vill studera i en annan kommun skickar du en kopia på din ansökan till oss på campus@molndal.se. Du behöver även skicka med ett kort motiveringsbrev där du beskriver varför du vill läsa just den utbildningen du sökt.

Ansvarig rektor beslutar sedan om din ansökan kan beviljas eller avslås, och beslutet skickas sedan vidare till kommunen där du har sökt en utbildning eller kurs.
En kopia på beslutet skickas till din hemadress.

Fråga oss

Hittar du inte svaret på din fråga? Ställ din fråga till oss här istället så svarar vi dig så fort vi kan.

Dela på:

Senast uppdaterad