Hos Campus Mölndal väljer du själv om du vill läsa en eller flera kurser. Du kan även läsa på dagtid eller kvällstid. Vissa kurser kan du även läsa på distans eller med ett flexibelt upplägg.

Du ansöker till våra kurser via vår kurskatalog. Här kan du välja mellan både grundläggande och gymnasiala kurser.

Ansökningsperioder

Du kan läsa om våra aktuella ansökningsperioder i kurskatalogen. Tänk på att olika utbildningsformer har olika ansökningsperioder.

Sista ansökningsdag innebär sista dagen att ansöka till kurser vid Campus Mölndal. Det är även sista dagen att skicka in betyg till antagningen.

Kursstart

Du får mejl några veckor innan du ska påbörja dina studier. Här får du ditt antagningsbesked och praktiskt information om din kursstart och dina studier. Du kommer även att bli kallad till ett obligatoriskt informationsmöte innan din kursstart. Detta gäller för alla som sökt grundläggande eller gymnasiala kurser.

Hos oss på Campus Mölndal kan du studera i olika studieformer: dagkurser, flex- och distansstudier.

Distansutbildningarna hålls utav Hermods medan dag- och flexkurserna läser du på Campus Mölndal. Gemensamt för alla tre studieformerna är att du måste vara studieaktiv under hela kurstiden, annars riskerar du att bli avbrottad från kursen.

Dagkurser

Dagkurser är till för dig som känner att du behöver mycket stöd och hjälp av din lärare. Du träffar din lärare i våra lokaler vid flera tillfällen i veckan för lektioner, gruppövningar och så vidare. Denna form passar också för dig som kan lägga tid på dina studier under dagtid. Utöver lektionerna får du räkna med att även studera en hel del på egen hand med egna uppgifter.

Flexkurser

Flexkurser är kurser som du delvis kan studera på distans. Men du är också välkommen att delta i gruppundervisning om du behöver hjälp.

Distanskurser på Hermods

Distansstudier innebär att du studerar självständigt med hjälp av en planering du får från din webblärare. Du har kontakt med din webblärare via lärplattformen och telefon. Kurserna avslutas med prov på plats i Hermods lokaler.

För att lyckas med distansstudier krävs att du har god studievana och datorvana.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2023-04-11