Vill du läsa en utbildning eller en kurs på Campus Mölndal?

Din ansökan kan göras på olika sätt beroende på vad du har tänkt studera. Även ansökningsperioderna kan skilja sig åt. Bland flikarna hittar du hur du söker till olika typer av utbildningar.

 

På denna sida kan du läsa om hur du ansöker och de regler som gäller för antagning till Campus Mölndal och extern utbildningsanordnare för distanskurser (Hermods). Om du behöver ha hjälp med att ansöka kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Vem kan söka?

  • Om du är folkbokförd i Mölndals kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun för att få information om vad som gäller.
  • Från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du slutfört nationellt program på gymnasieskolan. Med slutfört menas att du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.
  • Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • Om du saknar de kunskaper kursen/utbildningen syftar att ge.

Urval och behörighet

Mottagning och antagning grundas på den information och de handlingar som du lämnar in i samband med din ansökan. Du ansvarar själv för att kontrollera att dina uppgifter i ansökan och bifogade handlingar är fullständiga.

  • Om du inte lämnar in de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna kommer din ansökan att ses som ofullständig.
  • Mottagning innebär att vi prövar din rätt till utbildning när vi fått din ansökan, samt om du har förutsättningar att klara kursen eller utbildningen. Beslut om mottagning kan överklagas.

Därefter sker en antagning och ett eventuellt urval för behöriga sökande. Beslut om antagning kan ej överklagas.


Skollag 20 kap, 11, 13, 20, 22-23 §.


Du kan även kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp att tacka nej till en utbildning.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2023-06-29