Vi har många olika yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på Campus Mölndal. Det betyder att du ansöker till yrkesutbildningarna på olika sätt. De flesta utbildningar söker du på GRvuxs hemsida under ansökningsperioderna.

Om du vill ansöka till en gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg gör du det via vår kurskatalog under ansökningsperioderna. Utbildningen startar två gånger per år. En utbildning startar i januari och en startar i augusti.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2023-04-11