Studiemedel och CSN

EN kvinna sitter vid ett bord med en laptop.

Vill du få hjälp med att söka studiemedel för dina studier?

Du som läser grundläggande eller gymnasiala kurser vid Campus Mölndal kan ansöka om studiemedel från CSN. Du måste läsa minst 10 poäng i veckan.

Studiemedel består av en del som är bidrag och en del som är lån och du kan själv välja att endast söka bidragsdelen. Om du till exempel arbetar vid sidan av dina studier kan det påverka ditt studiemedel.

Du har rätt till studiemedel om:

  • Du är mellan 20 och 56 år
  • Har en studietakt på minst 50 %
  • Studerar under minst 3 veckor
  • Studerar på en utbildning som ger rätt till studiemedel

Du söker studiemedel via CSN. Har du frågor om hur du ansöker kan du ta hjälp av videon nedan.

Kom ihåg att göra din ansök inom de tre första veckorna efter kursens startdatum. Du måste göra detta för att få studiemedel från kursens start.

Vill du ansöka om studiemedel direkt?

Din studietakt är det som bestämmer hur mycket studiemedel du får. Studietakten baseras på hur många poäng du läser och hur många veckor du studerar. För att räkna ut din studietakt lägger du ihop dina kursers poäng och delar med antalet veckor som kurserna pågår.

Nedanför ser du en tabell som visar de vanligaste studietakterna och hur mycket poäng som krävs för att nå upp till dem. Läser du mindre än 10 poäng per vecka är du inte berättigad till studiemedel.

Poäng per vecka

Studietakt

10-14 poäng

50 % (deltid)

15-19 poäng

75 % (deltid)

20 poäng

100 % (heltid)


Kom ihåg att skicka in studieförsäkran i samband med studiestarten!

Har du en fråga som vi inte kan svara på? Du kan hitta svaret på CSNs hemsida för filmer och folder om studiemedel.

Om du inte hittar det du letar efter kan du själv kontakta CSN för att få svar.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2022-10-05