Din studietakt är det som bestämmer hur mycket studiemedel du får. Studietakten baseras på hur många poäng du läser och hur många veckor du studerar. För att räkna ut din studietakt lägger du ihop dina kursers poäng och delar med antalet veckor som kurserna pågår.

Nedanför ser du en tabell som visar de vanligaste studietakterna och hur mycket poäng som krävs för att nå upp till dem. Läser du mindre än 10 poäng per vecka är du inte berättigad till studiemedel.

Poäng per vecka

Studietakt

10-14 poäng

50 % (deltid)

15-19 poäng

75 % (deltid)

20 poäng

100 % (heltid)


Kom ihåg att skicka in studieförsäkran i samband med studiestarten!

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2022-08-09